Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden 1970-tallet. Høyre og Frp har i sine programmer at området bør utredes for oljevirksomhet. Arbeiderpartiet vil utrede deler av området. De andre partiene på Stortinget er mot.

Frp gir seg ikke om Lofoten

Jeløya-plattformen slår fast at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal røres. Likevel foreslår nå en rekke fylkeslag i Frp at områdene bør konsekvensutredes.

 

I forslaget heter det:

«Ressurspotensialet i disse havområdene er stort, og kan gi grunnlag for titusenvis av lønnsomme arbeidsplasser og store inntekter til velferden vår. Derfor bør det gjennomføres en full konsekvensutredning av LoVeSe som sikrer at beslutninger blir fattet på fakta og kunnskap, og ikke på følelser.»

Blant fylkeslagene som støtter forslaget er Rogaland, Trøndelag, Troms, Aust-Agder, Finnmark, Hedmark og Hordaland. Flere andre fylkeslag vurderer også å støtte resolusjonsforslaget, som først ble omtalt av Stavanger Aftenblad.

Provosert

At forslaget til uttalelse kommer nå begrunnes med at Unge Høyre, samt flere fylkeslag i Arbeiderpartiet nylig har tatt til orde for varig vern av områdene.

– Det mener vi bryter med en sedvane som har vært siden oljeeventyrets begynnelse. Norge har alltid fattet beslutninger på grunnlag av kunnskap, og da legge vekk konsekvensutredning provoserer i hvert fall her, sier fylkesleder Bente Thoresen fra Rogaland.

«Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene skal holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden», står det i Jeløya-plattformen som Frp, Høyre og Venstre ble enige om i januar.

– Betyr dette at dere nå går tilbake på dette?

– Dette betyr at vi vil at Frp i regjering og på Stortinget skal arbeide for konsekvensutredning av dette området, sier Thoresen til Dagsavisen.

– Selv om man har avtalt det motsatt?

– Hvis det blir flertall på landsmøtet for dette er det en beskjed om å jobbe for konsekvensutredning. Landsmøtet vedtar Frps primærpolitikk, sier hun.

Les også:Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

– Ikke noe å vente på

Blant fylkeslagene som støtter resolusjonen er Trøndelag Frp. På spørsmål om utredningen bør skje i denne perioden svarer fylkesleder Anita Gilde:

– Det er ikke noe å vente på.

– Hva med Jeløya-plattformen?

– Frp må jobbe ut fra sin primærpolitikk. Det samme gjelder sukkeravgiften. Den er Frp imot, selv om den kom i en budsjettavtale som vi er med på, sier fylkeslederen.

Trøndelag har også foreslått resolusjonen «Frp i kamp for miljøet», med en rekke tiltak mot plast i havet og en oppfordring om at Frp i større grad tar eierskap til miljøpolitikken. Den er anbefalt vedtatt av landsstyret.

Å jobbe for konsekvensutredning av de omstridte områdene i nord, går ikke på akkord med ambisjonen om å markere seg som miljøparti, mener Gilde.

– På ingen måte. Plastforurensning i havet er jo et reelt problem, som vi ønsker å gjøre noe med. Samtidig ønsker vi en faktabasert debatt om LoVeSe, sier hun.

Thoresen mener også resolusjonen er forenelig med å markere seg tydeligere som miljøparti.

– 100 prosent. I dag er Norge verdensledende på å utvinne olje- og gass med lavere utslipp enn i andre deler av verden.

– Men i debatten om LoVeSe er også miljøvernhensyn et viktig motargument?

– Ja. Det er nettopp derfor vi må konsekvensutrede. Vi er heller ikke interessert å drive petroleumsvirksomhet i et område hvor det ikke er forsvarlig av miljøhensyn, sier Thoresen.

Dette mener Statoil-sjefen:– Ikke skyv på Lofoten

– Kraftig signal

Fungerende fylkesleder i Troms Frp Eivind Stene sier han har respekt for at regjeringen er bundet av Jeløya-plattformen.

– Men dette er et kraftig signal til oljeminister Terje Søviknes fra partiet hans, om å prøve å få dette til, og jobbe aktivt for dette i det mulighetsrommet han har, sier Stene og legger til:

– Åpner det seg en mulighet for at vi likevel kan konsekvensutrede i denne perioden, så må den gripes. Det ligger potensielt store verdier for Norge her, og store arbeidsmuligheter for regionene.

Lørdag blir det bestemt av redaksjonskomiteen på landsmøtet, om forslaget blir stemt over på søndag eller ikke.