Kjetil Solvik Olsen, Frp, under presentasjonen av deres alternative statsbudsjett for 2012 på en pressekonferanse på Stortinget.

Frp bruker mer enn de sier

Frp bruker 8 milliarder flere oljekroner i sitt alternative statsbudsjett enn partiet opplyser om, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Vi bruker 5 milliarder kroner mer oljepenger enn regjeringen legger opp til for å balansere budsjettet, sa Frps Ketil Solvik-Olsen da han onsdag presenterte partiets alternative budsjett.

Men ifølge Statistisk sentralbyrå er partiets oljekorrigerte budsjettunderskudd på 13 milliarder kroner, ikke 5.

– Glemte momsen

SSBs Torbjørn Eika gir følgende hovedforklaring på avviket på 8 milliarder: Fremskrittspartiets opprettelse av statlige selskaper for vei- og jernbaneinvesteringer.

– Avsetning av 15 milliarder kroner i egenkapital har ingen økonomiske effekter i modellen og endrer ikke budsjettbalansen. Frp regner imidlertid med at de to selskapene vil kunne bygge veier og jernbanelinjer for 5 milliarder kroner. Effektene på økonomien og statens finansielle situasjon vil i realiteten være den samme om disse investeringene finner sted utenfor eller innenfor statsbudsjettet, sier Eika til NTB.

Han mener sluttresultatet blir et annet fordi «det skjer ting i økonomien som følge av den endrede politikken».

– For eksempel vil en reduksjon i særavgiftene også redusere inntektene fra momsen fra disse varene – selv om momssatsen ikke er endret, sier Eika.

Misforståelse

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen mener rundt 3 milliarder kroner av avviket på 8 skyldes en misforståelse.

– Vi har trolig ikke kommunisert dette med momsen tydelig nok til SSB. Vi legger inn 80 øre i kutt i drivstoffavgift og regner inn 20 øre på merverdiavgift når vi legger tallene inn i Stortingets budsjettsystem. Derfor er 10 milliarder et riktig tall, ikke 13 milliarder, hevder Solvik-Olsen.

Det resterende avviket på 5 milliarder har å gjøre med ulike ønsker for handlingsregelen for oljepengebruk, anfører han.

– Vi har lagt inn 5 milliarder fra vei- og baneselskapene fordi vi antar at en del av egenkapitalen vil resultere i investeringer i 2013. Og siden slike investeringer er på utsiden av handlingsregelen, ville de ikke kommet med i modellen med mindre vi meldte de inn.

– Kunne brukt mer

– Vi har ikke tenkt å usynliggjøre penger, men tvert imot gjøre folk bevisst på hvordan det er to tappekraner for oljepenger inn i norsk økonomi. Husk at regjeringen tilfører norsk økonomi 5 milliarder gjennom Husbanken, utenfor handlingsregelen og at Petoro bruker 28 milliarder utenfor handlingsregelen, sier han.

Solvik-Olsen mener talldiskusjonen med Statistisk sentralbyrå uansett taler til Frps fordel. Han viser til SSBs konklusjoner om at Frp-budsjettet vil gi mer vekst, større sysselsetting, lavere rente og uendret kronekurs, sammenlignet med regjeringens opplegg.

– Kritikerne hevder jo at hver krone ekstra inn i økonomien skaper press og uorden. Her har vi altså regnet på effekter som er 30 prosent større enn vår økning, og likevel kommer vi godt ut av det. Det viser at vår politikk er robust, sier Solvik-Olsen.

Han ber Arbeiderpartiet og resten av regjeringen forholde seg til innholdet i forslagene framfor å late som om summen av dem innebærer en uansvarlig stor endring.