Frp: Bra asyltakter fra Ap, men de burde gått lenger

Fremskrittspartiet ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter i asylpolitikken.

 

Aps omstridte innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, åpnet pressekonferansen på partikontoret onsdag ettermiddag med å ønske velkommen til «pressekonferansen for Norges mest omtalte politiske utvalg – migrasjonsutvalget i Arbeiderpartiet».

Etter nærmere ett år med drøftinger, la migrasjonsutvalget onsdag fram forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk.

Gharahkhani slo an tonen innledningsvis ved å ramse opp hvilke forutsetninger som han mener ligger til grunn for en «sosialdemokratisk asyl- og flyktningpolitikk».

– Én: Vi skal ikke ha åpne grenser. To: Befolkningens vilje til å hjelpe henger sammen med om inkludering fungerer. Tre: Vi må prøve å hjelpe flest mulig for de ressursene vi bruker i dag. Og fire: Kvoteflyktninger er den mest rettferdige måten å ta imot flyktninger på.

Utvalget foreslår blant annet mer penger til å hjelpe i nærområdene, økt antall kvoteflyktninger, og behandling av asylsøknader i land utenfor EU. (Se faktaboks for detaljer.)

Les også: – Ap har ikke stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge

– Er allerede politikk

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, nikker til mye av det Ap-utvalget nå foreslår.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Ap har brukt så lang tid på å komme fram til ting som Frp har ment i mange år, sier han til Dagsavisen.

– Hva sikter du til?

– Måten de snakker om at asylinstituttet er under press. Gharahkhani bruker en retorikk som Frp har brukt lenge. Og mye av det Ap legger fram, er allerede politikk i dag. Det gjelder midlertidighet og begrensede rettigheter for dem som ikke er personlig forfulgt, begrensninger på familiegjenforening, og strengere ID-krav for permanent opphold.

– Så Ap legger nå fram Frp-politikk?

– Ja, det er en gjengs oppfatning, tror jeg. Men jeg er overrasket over at Ap ikke går lenger. Det er åpenbart at Gharahkhani er stoppet av dem i partiet som vil ha en mer liberal politikk.

– Hva sikter du konkret til?

– Den høyeste kostnaden er jo å ta imot kvoteflyktninger, og det vil Ap ha mer av. Forskjellen til Frp er at vi vil prioritere mer penger til å hjelpe folk der de er.

– Når du sier at mye av det Ap legger fram er Frp-politikk, så må vel det bety at du synes det Ap legger fram er bra?

– Jeg er glad for at Ap nærmere seg Frp. Men i lys av retorikken Gharahkhani har brukt, er jeg skuffet over at han er blitt stoppet i å gå lenger, sier Helgheim.

Les også: Opprør mot Aps asylpolitikk i store Ap-lag

– Bra takter fra Ap

Utvalget foreslår også at «asylankomster, familiegjenforening og antallet kvoteflyktninger skal sees i sammenheng». I praksis betyr det at regjeringen, gjennom samtaler med kommunene, setter et tak på hvor mange som totalt kan komme til landet, og at de tre nevnte gruppene justeres mot hverandre slik at taket ikke overstiges.

– Det er bra takter fra Arbeiderpartiet. Å se på familiegjenforeningen er viktig, det er det største problemet i denne sammenhengen, så det støtter vi fullt ut, sier Frps innvandringspolitiker.

Tross at migrasjonsutvalget, som har reist land og strand rundt på Ap-grasrota, har klart å samle seg om en enstemmig innstilling, frykter likevel Helgheim at Ap-landsmøtet neste vår vil stille seg i veien for innstramminger.

De interne spenningene i innvandringspolitikken er imidlertid store i Ap. Under AUFs sommerleir i sommer tryglet AUF-ere Støre om å holde fast på solidariteten i flyktningpolitikken, og partilagene i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vedtatt resolusjoner der de sier nei til en streng linje i asyl- og flyktningpolitikken.

Les også: – Vi gjør ikke dette for å imøtekomme høyrepopulister

– Minner mye om Frp

Dagsavisens kommentator, Arne Strand, ser en del av det samme som Frps Helgheim.

– Dette minner veldig mye om det Frp har stått for i mange år, eksempelvis å bruke penger på å hjelpe flyktninger i nærområdene. Å satse på kvoteflyktninger har vært norsk politikk bestandig. At Norge skal bestemme antallet, og regulere mot hvor mange som kommer, er en tydelig innstramming, sier Strand, som legger til:

– Ap har, etter min mening, en stram asylpolitikk. Nå strammer de enda mer til. Det er en videreføring av Aps linje.