Fronter internasjonal abortkamp – taus om abortstriden hjemme

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har lovet å være en høylytt forsvarer for kvinners rett til abort internasjonalt. I den hjemlige abortstriden er hun taus.

 

«It’s an honor to become a champion for #SheDecides».

Det skrev barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) på sin Twitter-konto 3. mars i år.

Høyre-statsråden deltok på ettårsjubileet til bevegelsen «She Decides» i Sør-Afrika, og ble da utnevnt til såkalt «champion». Det innebærer at Helleland skal være en ambassadør for det globale initiativet som ble startet av regjeringene i Nederland, Belgia, Danmark og Sverige, med mål om blant annet å støtte og forsvare kvinners rett til abort verden over.

En del av oppgavene som «champion» er nettopp å forsvare abortrettigheter offentlig.

Det vil ikke Helleland gjøre nå.

Her hjemme raser nemlig abortstriden. Fra flere hold hevdes det at en lovendring i tråd med det KrF og Høyre tilsynelatende har på forhandlingsbordet, vil øke byrden for kvinner i en vanskelig situasjon.

Norges likestillingsminister har, tross mange utfordringer, ikke vært villig til å si et ord.

Det får Gro Lindstad, leder i Fokus – forum for kvinner og utviklingsspørsmål, til å reagere.

– Det ligger et ansvar på hennes skuldre som «champion» i «She Decides». Da kan hun ikke gjemme seg bort når vi har en ømfintlig abortdebatt gående, sier Lindstad.

LES OGSÅ: Fagfolk tar til motmæle mot Høyre og KrFs planer om å endre abortloven. – Vi må skjønne at vi pålegger folk enorme byrder ved å frata dem muligheten til abort

«Stå opp, snakk ut»

Som «champion» har Helleland, sammen med en rekke andre internasjonale regjeringsmedlemmer, kvinnerettighetsforkjempere og ledere i ulike organisasjoner og på helsefeltet verden over, forpliktet seg til å anbefale og vedta rettferdige lover og effektiv politikk for å nå bevegelsens mål.

De skal, ifølge bevegelsens manifest, stå opp og snakke ut, og forsvare kvinners rett til å bestemme over egen kropp – uten spørsmål.

Dagsavisen forsøker å få Helleland til å snakke ut, men får følgende svar i en e-post fra departementets kommunikasjonsavdeling:

«Viser til henvendelse. Statsråden ønsker ikke å kommentere. Hun har ingen ytterligere kommentarer».

LES OGSÅ: KrF-Ropstad gjør retrett - trekker påstand om abortgrunnlag

Mot Trump

«She Decides»-initiativet oppsto i kjølvannet av Trump-administrasjonens beslutning om å stanse pengestøtten til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort, eller arbeider politisk for å endre abortlovgivning.

Lindstad påpeker overfor Dagsavisen at Norge har tatt tydelig standpunkt mot Trump-administrasjonens «Global Gag rule».

Regjeringen har økt bevilgningen til arbeidet med seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter, og sagt at den skal jobbe for økt tilgang til trygg abort. I det ligger også kvinnens rett til å bestemme over egen kropp, understreker Lindstad.

– Rammebetingelsene for abort er i mange land svært annerledes enn i Norge, så kan en justering av abortloven her hjemme sammenlignes med arbeidet for abort globalt?

– Men dette er ikke bare en justering av loven. Det er en klar innskrenking av kvinners mulighet til abort. Og «She Decides» har dessuten ikke knesatt noe prinsipp om at man skal forholde seg til at ulike land har ulik abortlovgivning. Man har ett budskap: Jenter og kvinner har rett til å bestemme over egen kropp – ferdig med det!

LES OGSÅ: Frykter konsekvensene av Trumps abortmotstand: En global allianse av abortmotstandere kan vinne terreng etter Trumps kutt til abortstøtte utenfor USA

– Ta bladet fra munnen

Med sin posisjon i «She Decides» har Helleland forpliktet seg, mener Fokus-lederen.

– Hun skal da stå opp og snakke ut, og jobbe for politikk og lover til det bedre for kvinner. Det er et stort paradoks at Helleland nå er totalt taus og ser ut til å ha gått i dekning uten å ville si noe. Det er ikke slik at når du er «champion» for «She Decides», så er du det bare internasjonalt, ikke i hjemlandet, sier Lindstad, som mener det er flaut at Helleland ikke svarer på spørsmål.

Hun anklager statsråden for å gjemme seg, og legger til:

– Kjære Linda Hofstad Helleland, nå må du ta bladet fra munnen og være en «champion» slik du har sagt du skal være. For du er ingen «champion» nå.

Det kan imidlertid se ut til at det er lettere å lese et sjøkart enn å styre et skip. Dagsavisen henvender seg igjen til Høyre-statsrådens departement med Lindstads kritikk, i tillegg til noen spørsmål om hvorfor Helleland opprinnelig engasjerte seg i «She Decides».

Svaret kommer fra kommunikasjonsavdelingen: «Viser til e-post. Statsråden har ingen ytterligere kommentarer.»

LES OGSÅ: Ropstad og Solberg hevder abortlovens 2c er «Downsparagrafen»: Antallet levendefødte barn med Downs syndrom øker, og har gjort det siden 1977

Abortlov i spill

«En historisk mulighet» til å endre abortloven, lovet KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad partiet sitt dersom det fulgte hans råd om regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen.

Bakgrunnen var at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg hadde lovet ham denne muligheten.

Partiet fulgte Ropstad, og nå skal regjeringspartiene og KrF forhandle om det svært mange – til og med langt inn i Høyre – mener vil innebære en innstramming av abortloven som utfordrer norske kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp.

I en video på Facebook i forbindelse med ettårsmarkeringen til «She Decides», der Helleland ble utnevnt til «champion», sier hun: «Norge støtter selvsagt dette initiativet. Vi ønsker at kvinner verden over skal få oppleve de rettighetene som vi i Norge tar for gitt, nemlig at kvinner og jenter skal få bestemme over sin egen kropp og ta egne valg».

Dagsavisen henvender seg nok en gang til Hellelands departementet, med spørsmålet: «Bare så det er klart: Helleland vil altså ikke svare på hvorfor hun ble champion i She Decides?»

Svaret kommer igjen på e-post: «Statsråden har ingen ytterligere kommentarer.»