Fritidsbåter kan få felles fartsgrense

I løpet av året kan det bli en generell fartsgrense for fritidsbåter langs hele kysten av Norge.

– Det er satt i gang et arbeid for å se på behovet for å etablere en generell fartsgrense i sjø. Dette arbeidet regnes å være ferdig i løpet av 2020, opplyser seniorrådgiver Thor Messel i Kystverket Sørøst til Dagsavisen.

Les også: Båtfolket frykter boligbygging

– Mest hensiktsmessig

En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet skal utrede behovet for en slik fartsgrense, og også hvordan den eventuelt skal praktiseres. Arbeidsgruppen, som omfatter representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket, har sitt første møte kommende uke.

– Kystverket mener i utgangspunktet at en generell fartsgrense for fritidsfartøy kan være mest hensiktsmessig, sier Messel.

– Det forutsetter imidlertid at fartsgrenser for fritidsfartøy gjøres lettere forståelige enn hva tilfellet er i dag, samt at det oppnås tilstrekkelig respekt for fartsgrensene, fortsetter han.

Det sistnevnte innebærer at politiet må prioritere å håndheve den generelle fartsgrensen som eventuelt måtte komme.

Les også: Ber om nye «strandvokater» 

Lokale fartsgrenser

Fartsgrenser til sjøs er ikke noe nytt, i lokal sammenheng. Drøyt 100 kommuner har allerede egne fartsforskrifter av denne sorten.

I Oslo er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 150 meter fra land, holmer og synlige skjær. 25 knop er høyeste tillatte hastighet i de øvrige delene av kommunens sjøområde.

Kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har også en fartsgrense på 5 knop, men der gjelder den innenfor bare 100 meter fra land, øyer og synlige skjær.

I Stavanger er 8 knop høyeste tillatte hastighet i blant annet havnebassenget. I Drammen og Moss er maksfarten i deler av havnebassenget den samme som blant annet i Oslo, 5 knop. I andre deler av landet, blant annet i hele Finnmark, er det ingen kommuner som har innført noen fartsbegrensninger, ifølge Kystverkets oversikter.

Ved årsskiftet trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft. Den gjør det klart at Samferdselsdepartementet kan sette fartsgrenser for næringsfartøy, mens kommunene kan sette fartsgrenser for fritidsfartøy. Selv om det  skulle bli etablert en generell fartsgrense langs kysten, vil kommunene derfor kunne fastsette en annen fartsgrense for fritidsbåter i eget sjøområde, hvis det er behov for det.  Likevel er det en generell fartsgrense som er blitt etterspurt fra ulike hold tidligere, påpeker Thor Messel i Kystverket.

Les også: Fra strand for alle til bare én

Etterspurt av mange

– Behovet og ønsket om en generell fartsforskrift har gjentatte ganger vært kommunisert fra organisasjoner som arbeider innen fritidsbåtområdet gjennom samarbeidsorganet Sakkyndig råd for fritidsfartøy, forteller Messel.

– Disse er Kongelig Norsk Båtforbund, NORBOAT, NHO Reiseliv, Norges padleforbund, Norges Seilforbund og Redningsselskapet. Det uttalte behovet understøttes av Båtlivsundersøkelsen fra 2018, som viser at også båtførerne ønsker mer helhetlige og oversiktlige fartsbestemmelser, og at det innføres nasjonale fartsbestemmelser, fortsetter han.

Arbeidsgruppen som skal utrede en generell fartsgrense til sjøs, skal etter planen ha et utkast til forskrift klart i juni, før et høringsutkast ferdigstilles i løpet av juli eller begynnelsen av august. Et endelig forslag til forskrift og høringsnotat skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 15. august.