Fremskrittspartiet krever skattekutt for å støtte Sanners «koronabudsjett»

Skjebnen til finansminister Jan Tore Sanners «koronabudsjett» ligger i hendene på Frp, som varsler kamp om eiendomsskatt og avgifter på sukker, røyk og alkohol.

– Jeg regner med at det snarlig kommer en invitasjon fra regjeringspartiene, og vår dør er åpen for forhandlinger, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Men det er klart, vi har tydelige krav som vi må få gjennomslag for, dersom vi skal stille oss bak et revidert budsjett, advarer hun.

Finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug skal lede Fremskrittspartiet i forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF i Stortinget.

– Det ser ut til at regjeringen undervurderer hvor hardt koronakrisen rammer norsk økonomi, sier hun.

Sukker, tobakk og alkohol

Listhaug har ikke tenkt å stille absolutte krav før forhandlingene, men lover at hun vil kjøre et «knallhardt løp» for å sikre Frp-gjennomslag.

Frp-nestlederen gjør det klart at det ikke blir aktuelt å være med på å utsette det planlagte kuttet i eiendomsskatten, slik regjeringen nå har foreslått.

– Det ser vi på som en aldri så liten provokasjon, sier hun.

Et annet krav fra Frp er bedre rammer for olje- og gassnæringen enn det regjeringen har foreslått. Listhaug peker også på behov for å gjenoppta normal drift i helsevesenet og behov for en ordning for sesongbedriftene.

For å styrke norsk næringsliv varsler hun kamp for avgiftskutt på varer som lokker nordmenn til å handle i Sverige.

– Sukkeravgift, emballasjeavgift, tobakksavgift og alkoholavgift er viktig å se på, sier Listhaug.

Avviser ingen krav

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke si hva regjeringen har å gi i forhandlingene med Frp.

– Vi er en mindretallsregjering. Vi skal forhandle med Frp, og vi må se hva de konkret foreslår overfor oss. Så blir det opp til forhandlerne i Stortinget, sier han til NTB.

Han utelukker heller ikke at regjeringen kan gå tilbake på utsettelsen av eiendomsskattekuttet.

– Det er et spørsmål våre forhandlere på Stortinget må ta stilling til. Det er vel et av spørsmålene som kommer på bordet, konstaterer han.

Sanner har foreslått et budsjett med rekordhøyt forbruk av oljepenger. Nesten 420 milliarder oljekroner i budsjettet tilsvarer en oljepengebruk på 4,2 prosent. Likevel er han åpen for å gjøre et enda større innhogg for å komme til enighet med Frp om det reviderte budsjettet.

– Jeg syns det er viktigere å diskutere konkrete tiltak enn å diskutere akkurat hvor mye penger man skal bruke. Vi starter med å diskutere tiltakene, så får vi se hva regningen totalt sett blir, sier han til NTB.

Dramatisk budskap

Finansministeren hadde et dramatisk budskap i kofferten da han orienterte Stortinget om det reviderte budsjettet tirsdag. Han viste til at aktiviteten i mange næringer har stoppet, opp og at én av sju er arbeidsledige.

– Denne krisen er annerledes enn de forrige. Og den er både brattere og dypere.

– I høst budsjetterte vi med et overskudd på 255 milliarder kroner, inkludert oljeinntekter og fondsinntekter. Nå kan vi få et underskudd på 124 milliarder kroner, konstaterte han.

I budsjettet anslås brutto nasjonalproduktet i Fastlands-Norge å falle med 4 prosent i år. Lønnsveksten anslås til 1,5 prosent, mens den registrerte arbeidsledigheten hos Nav vil øke til 5,9 prosent.

– Tallene forteller oss at vi er inne i en eksepsjonelt vanskelig periode for norsk økonomi, og prognosene viser et dystert bilde. Samtidig kunne det vært verre, fordi dette er ikke blant de mest negative anslagene, sier DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til NTB.

Samtidig tror regjeringen at veksten vil ta seg opp til mellom 4 og 7 prosent neste år, men anslagene er usikre.

Sprenger grenser

Regjeringen var i første fase av krisen, i midten av mars, opptatt av inntektssikring, permitteringsregelverk, utsatt skatt, lånegarantier og kontantstøtte til bedrifter.

Tirsdag kom en rekke nye tiltak, blant annet nye milliarder til kommunene, en halv milliard til utdanning, tiltak for sårbare barn, mer penger til Nav og milliardstøtte til Avinor og kollektivselskapene.

Sanner pekte på målrettede tiltak for vekstselskaper, togselskaper, luftfart, kultur, frivillighet, idrett, bryggerier og prosessindustri.

Og i slutten av mai kommer en ny krisepakke med tiltak for å skape økt aktivitet, den såkalte fase 3.