Justisminister Grete Faremo og justis- og departementsråd Tor Saglie under 22. juli-høringen mandag. FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD/NTB SCANPIX

– Fremdeles ikke god nok beredskap

Justisminister Grete Faremo (Ap) sier flere av svakhetene i beredskapen før 22. juli er der fremdeles.

– Jeg kan ikke annet enn å erkjenne at mye av det som ikke var godt nok 22. juli, ennå ikke er godt nok, sa Faremo da hun forklarte seg under Stortingets 22. juli-høring mandag.

Som eksempler nevnte hun at politihelikopteret fremdeles ikke er døgnkontinuerlig bemannet, og at politiet fremdeles bruker det samme PC-baserte systemet for riksalarm som sviktet så totalt 22. juli. Øvelser har også vist svakheter på ledelsesnivået når det gjelder å fatte gode og raske beslutninger.

På spørsmål fra partifelle Martin Kolberg understreket hun likevel at beredskapen er bedre nå enn forut for 22. juli.

– Ja, det mener jeg. Men vi er på ingen måte i mål. Dette er prosesser som tar tid.

 

Vil endre igjen

Faremo varslet under høringen at det kan bli aktuelt å igjen endre bistandsinstruksen, som regulerer når politiet kan få bistand fra Forsvaret.

Politiet fikk kritikk fordi de brukte for lang tid på å be Forsvaret om bistand 22. juli. Det medførte at den såkalte bistandsinstruksen ble endret og tydeliggjort i sommer.

Faremo sier erfaringer med instruksen siden den gang viser at den trolig bør endres igjen.

Bakgrunn er blant annet en hendelse under åpningen av Stortinget 2. oktober i år, da politiet ba om bistand fra Forsvaret på grunn av det de oppfattet som en mulig trusselsituasjon rundt Stortinget. Anmodningen ble stoppet på politisk hold i Justisdepartementet. Faremo sier behandlingen av anmodningen tok for lang tid på ledelsesnivå i departementet.

– Jeg spør meg om vi ikke bør gå ett skritt lenger, og gjøre slik man gjør i Sverige. Der går en anmodning rett til Forsvaret, og den blir kun stanset dersom politisk nivå går inn og stanser den. Det vil i tilfelle kreve en lovendring, sa Faremo.

I Norge må politisk ledelse godkjenne anmodningen fra politiet før den går til Forsvaret.

 

Færre politidistrikter

Faremo varslet også at hun trolig vil redusere dagens 27 politidistrikter i fremtiden.

– Jeg mener de har rett, de mange som sier det går i retning av færre politidistrikter. Det må være en målsetting å sikre at vi får mer operativ kraft ute, samtidig som vi får dekket de ulike funksjonene på en god måte, noe som sannsynligvis innebærer færre distrikter, svarte Faremo på et spørsmål fra Senterpartiets representant Per Olaf Lundteigen.

Faremo nedsatte tidligere i november en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi og levere sin innstilling i juni neste år. Politianalysen skal være grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for 2014.

 

Færre mål

Politidirektoratet (POD) har tidligere under høringen anklaget Justisdepartementet for å ha detaljstyrt direktoratet og for å ha satt opp for mange mål. Dette har blitt tilbakevist av tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) og de tidligere embetstoppene i departementet avviste detaljstyring.

Faremo sier imidlertid at hun har kommet fram til at hun vil gi politiet færre og tydeligere styringsmål i fremtiden.

Faremo overtok departementet etter Knut Storberget 11. november i fjor og sier at hun siden da har gått gjennom departementets beredskaps- og sikkerhetsarbeid. (NTB)