Freddy André Øvstegård (SV): – Det er dette som skjer når KrF går til høyre

Går KrF inn for flere kommersielle aktører i barnevernet? Nei, sier partiet. Men regjeringserklæringen peker en annen vei.

– Dette er det som skjer når KrF går til høyre, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Han snakker om den nye regjeringsplattformen og stortingsvedtaket fra i fjor, der KrF gikk sammen med SV, Ap og Senterpartiet for å styrke de ideelle aktørene innen barnevernet, uten at det skal gå på bekostning av den offentlige andelen. De kommersielles andel skal altså ned.

I regjeringserklæringen har ikke det siste poenget kommet med: Det står ingenting om at styrking av ideelles andel ikke skal gå på bekostning av det offentlige.

Flere ideelle organisasjoner er svært kritiske til økt andel kommersielle i barnevernet, blant dem de kristne organisasjonene Crux og Frelsesarmeen.

Les også: Frykter privatisering går ut over barna

Ikke meningen

Jorunn Halleraker (KrF) var med i regjeringsforhandlingene for KrF. Nå jobber hun i Barne- og likestillingsdepartementet som statssekretær for KrF-nestleder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Halleraker understreker at stortingsflertallet står ved lag.

– Her var poenget å fremheve de ideelles rolle. Det har ikke vært meningen å utelate det offentlige, sier Jorunn Halleråker til Dagsavisen.

I en e-post presiserer hun:

«I plattformen var det viktig å få løftet satsingen på ideelle. KrF fikk i regjeringsplattformen gjennomslag for at man skal konkretisere stortingsvedtaket om andelen av ideelle innenfor institusjonsbarnevernet skal økes til 40 prosent innen 2025. Stortingets vedtak ligger fast. Det er altså ikke noen endring i de politiske realiteter som det er skapt et inntrykk av i Dagsavisen.»

Les også: «De råeste finansfolka som finnes i verden» på vei inn i norsk helsevesen (+)

Stiller spørsmål

Både SV, Ap og Senterpartiet vil likevel sende skriftlig spørsmål til familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Alle er bekymret over hvordan regjeringen vil følge opp vedtaket fra i fjor.

Omtrent 40 prosent av plassene drives i dag av kommersielle selskaper, 40 prosent av staten og de resterende 20 prosent av ideelle organisasjoner.

Asbjørn Sagstad i Crux og talsperson for Ideelt barnevernsforum (IB) er svært skeptisk til den økende andelen kommersielle aktører innen barnevernet. Han sier de ideelle historisk sett har jobbet godt sammen med det offentlige, og at konkurranseutsetting kan gå ut over våre aller svakeste – nemlig barnevernsbarna.

Nå frykter Sagstad at kommersielle vil skvise ut offentlige tilbydere. Sagstad ønsker å helt fase ut kommersielle aktører innen barnevernet.

Det samme gjør SVs Freddy André Øvstegård.

– I denne saken ligger djevelen i detaljene. Uten den setningen er det ingenting som hindrer økt kommersialisering. Det betyr mer kommersialisering av velferden vår, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Ap: – Skremmende utvikling

Arbeiderpartiets representant i familie- og kulturkomiteen, Kari Henriksen, reagerer også på retningen i regjeringsplattformen. Hun mener de ideelle organisasjonene er avhengige av et godt samspill med det offentlige. 

– De ideelles styrke er at de har en kultur for å dele kunnskap og erfaringer. I den kommersielle verden er kunnskap og erfaring i ferd med å bli forreteningshemmeligheter, og det går ut over barna. De ideelle er viktige påvirkere for samfunnsendring, de er kritiske og viktige medspillere for å gjøre offentlige tjenester bedre.
 
Henriksen skal sende et skriftlig spørsmål til statsråd Kjell Ingolf Ropstad, som da må svare på dette i Stortingets spørretime.

– Hvis Granavold-plattformen betyr at en skal opprettholde det kommersielle andelen i barnevernet, så er dette en skremmende utvikling for barn og eldre, sier Henriksen.