Fra veikryss til nasjonal kulturby

Drammen kåret til Norges kulturkommune 2019.

«Kulturen har vært en aktiv faktor i arbeidet med stedsutviklingen av kommunen og omegn, og juryen ønsker å trekke fram at kommunen er en foregangskommune som ivrig har delt sine erfaringer med andre, og har i dag – gjennom sin kompetanse og satsing – nasjonal status som kompetansesenter for et mangfoldig og inkluderende kulturliv», heter det blant annet i begrunnelsen for at Drammen i dag ble utnevnt til nasjonal kulturkommune, under Arendalsukas første dag.

Særlig byens rolle som brobygger trekkes fram, både helt bokstavelig – ved den prisbelønte gangbrua Ypsilon – og i overført forstand gjennom etablering av flere vellykkede møteplasser mellom folk, på tvers av kulturbakgrunn, religion, etnisitet eller kjønn.

Interkulturs rolle som rådgiver for kulturaktører i hele landet, som er opptatte av mangfold, regnes som et av Drammens sterkeste kort.

Synliggjør innsatsen

Byfornyelsen de siste 20 år, med nye byrom preget av skulpturer, graffiti- og gatekunst – samt et uttalt ønske om å fortsette den positive utviklingen, taler også til byens fordel.

– Drammen leverte en veldig sterk og gjennomarbeidet søknad. Jeg er trygg på at det er en verdig vinner, sier Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk Kulturforum (NOKU), som deler ut prisen.

Hun understreker at hun synes alle de tre finalistene, det vil si Larvik, Sarpsborg og Drammen, kan vise til veldig mye godt, lokalt kulturarbeid, men at Drammen trakk det lengste strået – siden de har jobbet med kultur som strategisk virkemiddel i lang tid.

Hege Knarvik Sande i NOKU.
Foto: PRIVAT Hege Knarvik Sande i NOKU. FOTO: PRIVAT

Enkelte vil nok synes det er rart at Drammen vant, siden kommunen bare kom på 152. plass i Norsk kulturindeks, og har falt over hundre plasser ned siden 2012.

– Kulturindeksen er et nyttig verktøy, men sier ikke noe om hvordan kommunen jobber, forklarer Sande.

Hun forteller at i deres kåring er det først NOKUs fylkeslag som velger ut sin kandidat, og deretter gjøres en fagvurdering av søknadene. Til slutt må juryen velge mellom finalistene. Målet er å synliggjøre alt det gode kulturarbeidet som pågår i Kommune-Norge og inspirere til videre innsats.

Lite land

«Juryen vil til enhver tid bestå av leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU», står det på NOKUs hjemmesider.

Nå ledes familie- og kulturkomiteen av Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Drammen. Dermed fikk hun overrekke pris til sin egen hjemkommune.

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Drammen.
Foto: PERNILLE VESTENGEN Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Drammen. FOTO: PERNILLE VESTENGEN 

– Vi hadde en runde i juryen om inhabilitet. Men Norge er et lite land. KS-lederen er for eksempel fra Telemark, og Vinje var også en av årets kandidater. Så jeg forholdt meg rett og slett taus når de andre diskuterte Drammen. Vi kunne heldigvis også lene oss på fagvurderingen. Det var moro å sitte i juryen, men grusomt å ikke kunne si noe, ler Ørmen Johnsen.