Fra søndag blir det mindre dieseleksos i Oslo

Fra søndag blir det mindre dieseleksos i Oslo. Seks nye elbusser settes i trafikk.

De seks elektriske bussene er de første av i alt 70 elbusser som skal innta Oslos gater og veier i år, får Dagsavisen opplyst hos Ruter.

Blant mange har elbusser i ordinær trafikk vært etterlyst, etter at Ruter, sammen med operatørene Unibuss, Nobina og Norgesbuss, i halvannet år har gjennomført et pilotprosjekt med elbusser og tre ulike ladekonsepter.

Bussene som nå settes i trafikk skal kjøre på linje 74, som betjener strekningen mellom Jernbanetorget og Mortensrud. I løpet av sommeren blir linje 74 tilnærmet helelektrisk ved at 12 av 13 busser vil være elektriske. Den siste er heller ikke noe miljøsvin, ettersom den kjører på biogass.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Elektrisk

Når resten av de 70 elbussene har kommet i trafikk innen utgangen av 2019, vil totalt en tidel av bussparken være elektrisk, kan Ruter også opplyse.

«Elektriske busser har både en positiv effekt på reduksjon i klimagassutslipp, og de bidrar også til at luftkvaliteten blir bedre lokalt. Disse bussene vil kjøre i sentrale gater i Oslo, og på enkelte linjer gjennom boligstrøk. Hver gang bussen starter og stopper, høres det godt i dag. Med elbuss vil det bli stillere. Det har vi tro på at vil ha en positivt effekt både for dem som bor og ferdes i gatene, og for dem som sitter om bord på elbussene. Bussene er utstyrt med lademuligheter, slik at telefon og nettbrett kan lades på turen, som en bonus», opplyser Ruter videre i en epost til Dagsavisen.

De som vil ha mer av dette går gode tider i møte. Ruters ambisjon for Oslo og Akershus er at all kollektivtransport skal være fossilfri i 2020 og utslippsfri i løpet av 2028. Det innebærer at alle busser og minibusser, men også drosjer og båter som kjører på oppdrag for Ruter, vil bli utslippsfri.

Les også: – Elbuss lønner seg