Norsk oljeindsutri står for enorme klimagassutslipp. Skal de samlede utslippene gå ned, må oljeindustrien bidra. FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOIL

Forventer struping av oljeindustrien

KLIMA: Oljepolitikken vil bli mye mer restriktiv hvis Frp, Høyre, Venstre og KrF holder fast ved tidligere løfter.

Høyres Nikolai Astrup uttalte til Dagsavisen før valget at Høyre presset Ap til en mer ambisiøs klimapolitikk både ved det første og andre klimaforliket.

- Nå er ikke motstanden fra Arbeiderpartiet der lenger, så nå kan Høyre gå så langt de vil i klimapolitikken. For KrF og Venstre er det bare å hive seg på alle forslag Høyre kommer med, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

En mer offensiv klimapolitikk vil nødvendigvis måtte bety en mer restriktiv oljepolitikk, ettersom oljeindustrien står for de største klimagassutslippene. I fjor utgjorde oljeindustriens utslipp mer enn fjerdedel av utslippene her til lands. Fram mot 2020 vil oljeindustriens utslipp vokse til opp mot en tredjedel av de samlede nasjonale utslippene av klimagasser.

- Oljeindustriens økologiske fotavtrykk er allerede stort, men skal altså bli enda større. Om vi ikke gjør noe. Og da må vi gjøre mer enn å la oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bli liggende, sier Haltbrekken.

Haltbrekken tar derfor til orde for å «flytte noen steiner» i oljepolitikken, basert på hva minst to av partiene som nå sitter i regjeringssonderinger, har foreslått de seneste årene.

 

Seks forslag

Dette bør gjøres, ifølge Naturvernforbundet:

* Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene og kystnære områder av Skagerrak må bli våre første områder som gis varig vern mot oljeboring.

* Grensene for petroleumsvirksomhet langs kysten av Troms og Finnmark må flyttes til 50 kilometer fra land, som i den første forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, mot 35 kilometer i den andre forvaltningsplanen.

* Kravene om nullutslipp til petroleumsvirksomhet i Barentshavet må gjeninnføres.

* Jan Mayen og Barentshavet nordøst må ikke åpnes for oljeboring.

* Det må ikke gis tillatelse til petroleumsvirksomhet nærmere enn 50 kilometer fra maksimal isutbredelse i Barentshavet sørøst.

* Ordningen med tildeling i forhandsdefinerte områder (TFO), som gir rask tildeling av nye letetillatelser, må avvikles.

 

Tror på innrømmelser

KrF og Venstre har vært positive til endringer i tråd med forslagene til Naturvernforbundet.

* Begge partier har ved flere anledninger sagt at Norge må la deler av vår olje og gass bli liggende av hensyn til klimaet.

* Begge partier går inn for å avskaffe TFO i sine partiprogrammer.

* I juni uttalte stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen at han fryktet oljeaktivitet i islagte farvann i Barentshavet sørøst. KrF vi derfor ha en sikkerhetssone uten oljeaktivitet 50 kilometer fra iskanten.

* I fire ulike stortingsmeldinger har disse partiene kommet med merknader og forslag i tråd med hva Naturvernforbundet nå foreslår.

- I aller høyeste grad er det derfor snakk om relevante og realistiske forslag, sier Haltbrekken.

- Tror du KrF og Venstre vil «huske» det de tidligere har gått inn for?

- Ja, det gjør jeg. Men jeg tror også at Høyre og Frp er nødt til å skjønne at dette er innrømmelser de nå er nødt til å komme med.

tor.sandberg@dagsavisen.no