I dag flyr forsvarets marine overvåkingsfly Orion fra Andøya flystasjon. Når flyene blir utdaterte skal de erstattes av nye fly, og hele flystasjonen på Andøya skal legges ned.

Fortviler over nedleggelser

Regjeringen vil legge ned elleve forsvarsanlegg i langtidsplanen for forsvaret. Det vil gjøre enorm skade på lokalsamfunn, advarer ordførere.

– Langtidsplanen vil få konsekvenser for ansatte og lokalsamfunn. Regjeringa forstår at dette blir tøft for mange. Men vi ser ikke noe alternativ hvis vi skal ha et forsvar som er rusta for utfordringene vi står overfor. Vi må prioritere knallhardt, og bruke pengene der de har mest mulig effekt.

Med de ordene innledet nestleder i Frp, Per Sandberg, gårsdagens pressekonferanse der han sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg la ned regjeringens forslag til langtidsplan for forsvaret.

165 milliarder

Under overskriften «kampkraft og bærekraft» ønsker regjeringen nå å ruste opp forsvaret med 165 milliarder kroner i løpet av de neste årene. Blant annet skal det kjøpes inn nye kampfly, ubåter og marine overvåkingsfly.

Samtidig må forsvaret effektiviseres. Det innebærer at en lang rekke forsvarsanlegg må legges ned. Et av disse er flystasjonen på Andøya, som i dag huser dagens maritime overvåkingsfly. Denne flystasjonen foreslås nedlagt når de gamle flyene har gått ut på dato og erstattes nye fly.

En nedleggelse vil bety et tap på over 20 prosent av arbeidsplassene i Andøy kommune, sukker ordfører Jonni Solsvik (H).

– Vi er både overraska og skuffa. Dette er for å si det forsiktig meget dramatisk, sier Solsvik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

På Andøy har de selv fått selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse til å regne på kostnadene ved en nedlegging av flybasen. Ifølge Solsvik kom de fram til at nedleggelseskostnadene vil ende på et sted mellom 650 millioner og en milliard kroner. Dette mener han forsvaret ikke har tatt med i betraktning.

I tillegg til tap av de militære arbeidsplassene, frykter kommunen og tap på sivile arbeidsplasser på Andøya Space Center og Andøya Test Center når den militære tilstedeværelsen forsvinner.

– Vi mener at man legger opp til å flytte en velfungerende og moderne flystasjon. I tillegg er det operative argumenter for å beholde basen på Andøya. I tillegg har vi den økonomiske dimensjonen. Vi mener det til sammen sier at dette ikke er rett å gjøre, sier Solsvik.

Kjevik i Kristiansand

Også den militære delen av Kjevik lufthavn skal legges ned, foreslår regjeringen.

Ordfører i byen, Harald Furre (H), sier at i tillegg til å miste hundrevis av arbeidsplasser og studieplasser i Kristiansand, kan det gi dramatiske konsekvenser at den siste militære stasjonen på Sørlandet forsvinner.

– I tillegg til at mangel på militær tilstedeværelse er uheldig vil det kunne være uheldig for forsvarsviljen og forsvarsinteressen av denne delen av landet, sier han.

Han mener også at flytting av flybasen til Vernes er å kaste penger ut av vinduet.

– Forsvaret har en dårlig historie hva gjelder å regne på sånne ting. Vi mener flere kostnader er underestimerte. Forsvarssjefen mente opprinnelig at å flytte hele Kjevik til Vernes ville koste 800 millioner. Men de tillitsvalgte har sagt at det vil koste minst 2 milliarder, og ikke blitt motsagt på det, sier Furre.

Han frykter også at forsvaret vil miste verdifull kompetanse ved flytting til Trøndelag. Han mener tidligere erfaringer viser at de aller færreste blir med når en bedrift flytter så langt.

Ekstra kostnader

Også Offiserforbundet (NOF) har uttalt seg svært kritiske til en del elementer i den nye forsvarsplanen. De mener blant annet at nedleggelse av flyanleggene på Kjevik og Andøya ikke er økonomisk forsvarlige.

– NOF advarer mot at en del foreslåtte nedleggelser og flyttinger ikke uten videre vil føre til innsparinger, men tvert imot til ekstra kostnader for Forsvaret og samfunnet. Dette gjelder særlig foreslått nedlegging av Andøya og Kjevik, skriver nestleder i Offiserforbundet, Torbjørn Bongo, i en pressemelding.