Fortsatt isolasjon for Manshaus

Oslo tingrett har gitt politiet medhold i at draps- og terrorsiktede Phillip Manshaus skal holdes i fullstendig isolasjon i to nye uker.

I sin kjennelse skriver retten at de mener det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken dersom han ikke holdes isolert.

De viser til at saken fortsatt er i sin innledende fase, og at politiet fortsatt holder muligheten åpen for at siktede kan ha samarbeidet med andre om terrorhandlingen.

I kjennelsen står det at varetektsfengsling med fullstendig isolasjon ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at siktede har samtykket til isolasjon i ytterligere to uker.

9. september ble Manshaus varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. Ifølge kjennelsen ba politiet også om fire ukers isolasjon, men fikk medhold i to nye uker.