Forsvaret har brukt mangelfullt kontrollerte skuddsikre vester

Forsvaret har i lengre tid brukt skuddsikre vester som ikke er kontrollert for sprekker som kan svekke skuddbeskyttelsen. – Rutinesvikt, sier forsvarssjefen.

– Det er viktig for meg at det Forsvaret vi har, virker. Vi ser at det er mangler når det gjelder personlig bekledning og utrustning, og vi ser også at det er noen rutiner som svikter når det gjelder vester. Det må vi ta tak i, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Forsvarets Forum.

Fagbladet har den siste tiden skrevet om tilfeller der vaktsoldater og soldater på utenlandsoppdrag har brukt skuddsikre vester som ikke er kontrollert for sprekker eller brister, som svekker de skuddbeskyttende egenskapene. Det gjelder vesten M07, som har en keramikkplate som skal beskytte mot skudd, men som kan få sprekker dersom den for eksempel mistes i bakken.

Les også: Ikke mer folk eller penger i revidert forsvarsplan

Vestene skal sjekkes årlig, men flere i Forsvaret sier at det ikke alltid blir gjort. Årsaken er blant annet at Forsvaret har for få vester, og at soldater vegrer seg mot å levere inn vestene til kontroll fordi de ikke er sikre på når de vil få vestene tilbake.

– Oppslaget i Forsvarets forum kan tyde på at det er mangler ved logistikkplanleggingen som gjør at soldatene ikke mottar nødvendig utstyr til riktig tid. Dette er ikke tilfredsstillende, og jeg er glad for at forsvarssjefen nå tar tak i problemene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til fagbladet.