SVs Marianne Borgen har liten tiltro til at Oslo kommune gjør nok for å sikre kvalitet i barnehagen. FOTO: INA INGLINGSTAD

- Forsømmer sitt ansvar

SVs Marianne Borgen mener Oslo kommune ikke gjør nok for å sikre at barnehagen er et godt sted å være.

Marianne Borgen, gruppeleder for Oslo SV, mener landets største kommune ikke gjør nok for at Oslobarnehagen skal være et trygt og godt sted å være for barn.

- Vi får stadig meldinger fra bydeler i Oslo der barnehager ikke setter inn vikarer, det er mangel på ledelsespersonell og stor turnover. Fylkesmannen i Oslo kom i fjor med en rapport der han sa at han ikke kunne garantere for at barnehagene i Oslo var et trygt sted å være for barn. Det er klart at det er ganske alvorlig, sier Borgen.

Hun retter en skarp pekefinger mot byråd Torger Ødegård, som hun mener har forsømt sitt ansvar.

- Vi har visst lenge at vi har hatt et problem med bemanningen i barnehagene. Samtidig er visjonen for Oslobarnehagen at den skal være landets beste. Da må vi sikre at det er tilstrekkelig med kvalifiserte ansatte i barnehagene. Alle trenger ikke å være førskolelærere, men de som ikke er fagutdannet må ha utdannet personell som de kan forholde seg til og lære av, sier Borgen.

 

Utålmodig

Dagsavisen har i en rekke saker den siste tida rettet fokus mot at det mangler ansatte med fagutdanning i norske barnehager. Denne sommeren startet byråd Ødegård opp et kvalitetskrav for barnehagene. Det er bra, men ting går fortsatt for sakte, sier Borgen. Hun erkjenner at det kan ta tid før man ser resultater av et slikt krav.

- Men jeg mener det må være lov å være utålmodig på vegne av barnehagebarna, slår Borgen fast, og mener det må bli mer attraktivt å jobbe i barnehagene i Oslo.

- Jeg tror folk er opptatt av å ha en god arbeidsplass, der de får mulighet til å jobbe med det de er utdannet til. Sånn at de får bruke det de har lært, en plass der det er nok voksne og et godt fagmiljø, sier hun.

 

Les også: Synes de voksne har for dårlig tid

 

Dårlig rekruttering

Borgen stiller seg blant annet kritisk til antallet dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning som har blitt gitt i Oslo. I barnehageloven står det at kommunen etter søknad fra barnehagens eier kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av gangen. I Oslo er det nå over 1.000 dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning. Det er altfor mange, mener Borgen.

- Førskolelærere har utdanning i småbarnspedagogikk. Det er viktig, for barnehagene skal jo være et pedagogisk tilbud. Barn lærer å fungere sammen med andre barn og voksne når de er i barnehagen. Det gir grunnlag for utvikling, sier Borgen. Hun mener mangelen på pedagoger skyldes dårlig rekrutteringspolitikk, og viser til at nabokommunen Bærum ikke har de samme personalutfordringene som Oslo har.

 

Les også: Ti barn deler én forskolelærer

 

Lære språk

Marianne Borgen mener også at Oslo har en egen utfordring når de har et høyt antall barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene. Dersom man skal sørge for at disse snakker godt norsk før de begynt på skolen, slik målet er, er man nødt til å ha dyktige pedagoger på plass og ansatte som behersker norsk godt.

- Dessuten er barnehagene særdeles viktige for barn som har det vanskelig. Ansatte med fagkompetanse kan bidra til å avdekke barn i krise raskere enn det som gjøres i dag. Å jobbe med barn i førskolealder er landets viktigste jobb, og vi må vise de ansatte i barnehagene at vi verdsetter denne jobben høyt, sier hun.

itr@dagsavisen.no