Hos forskerforbundets medlemmer scorer Ap og SV høyest. FOTO: HILDE UNOSEN

Forskerne vil ha Ap

Høyre profilerer seg sterkt som redningen for forskningen og innovasjonen i landet. Men hvis det var valg i morgen ville bare 16 prosent av Forskerforbundets medlemmer stemt på Erna Solberg.

Høyre er førstevalget for nesten 30 prosent av norske velgere. Det viser valgforsker Bernt Aardals sammenstilling av 10 meningsmålinger i april. Men mens partiet suser på bøljan blå i landet under ett, gjør de det mye dårligere blant forskerne. Det viser en undersøkelse Respons har gjort blant Forskerforundets 18.000 medlemmer.

 

Ikke populær

På tross av at Høyre har forsknings- og innovasjonspolitikk som et hovedområde og til stadighet kritiserer den rødgrønne regjeringen for å gjøre en for dårlig jobb, ønsker bare 16 prosent av forbundets medlemmer at Høyre skal ta plass rundt Kongens bord. Senest i sin landsmøtetale for en uke siden løftet leder Erna Solberg fram som hovedpoeng at økt satsing på kunnskap og innovasjon er en forutsetning for å løse utfordringene vi står overfor. Hun pekte blant annet på at hun har som mål at norske universiteter skal bli blant verdens beste. Det hjelper likevel ikke på populariteten hennes blant norske forskere.

 

- Feilslått kritikk

Både Arbeiderpartiet (35 prosent) og SV (20 prosent) slår Høyre ned i støvlene blant forbundets medlemmer. Ap-politiker Marianne Aasen leder Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Hun er ikke overrasket over at både Arbeiderpartiet og SV scorer høyt blant forskerforbundets medlemmer, og peker blant annet på at regjeringen har tatt opp flere ting forskere er opptatte av.

- En av tingene de er mest bekymret for er gode arbeidsbetingelser, midlertidige ansettelser og god kjønnsbalanse. Det er noe vi har jobbet mye med, sier hun.

Hun viser også til at regjeringen har økt bevilgningene til forskning med 27 prosent siden 2005, som også er mer enn realveksten på budsjettet.

- Man kan alltid ønske seg mer penger, men hovedbildet er at opposisjonens kritikk slår feil, sier hun.

 

Spent på de rødgrønne

Leder Bjarne Hodne i Forskningforbundet minner om at man i undersøkelsen har spurt medlemmene om partipreferanse på et generelt grunnlag, og ikke ut fra yrket de har. Han er likevel spent på om regjeringens siste halvannet år i posisjon kan gi det løftet for høyere utdanning og forskning som det er lagt opp til.

- Hvis de ikke lykkes med det står Høyre sterkt med en så kraftig profil på innovasjon. Regjeringen har en utfordring i å svare Høyre, men det har de alle muligheter til ettersom de sitter i posisjon. De kan ta fra Høyre sakene ved å realisere sin egen regjeringsplattform, sier han.

 

- Ikke overrasket

Mens Venstre scorer 15 prosent blant forbundets meldmmer, gjør Frp, KrF og Sp det. De ville alle vært under sperregrensen dersom forskerne skulle bestemt Stortingets sammensetning. Valgforsker Bernt Aardal er ikke veldig overrasket over resultatet, tatt i betraktning akademikeres velgermønster tradisjonelt sett.

- En god del med høyere utdanning i dette landet, særlig innen akademiske fag, har hatt en studentfortid i den mest radikale og polariserte studentfortida på 60- og 70-tallet. Dette er folk som senere er blitt mer etablerte i universitets- og høyskolesektoren, og er blitt medlemmer av Forskerforbundet. Det har også vært et hovedmønster at Frp har slitt med oppslutningen blant høyt utdannede, sier han til forskerforum.no.