Den store barnehageundersøkelsen skal gi informasjon som kan brukes til å gjøre barnehager kvalitativt bedre. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Forskere skal avdekke barnehage-effekten

«Hva er gode barnehager for barn i Norge»? Det er navnet på det hittil største forskningsprosjektet om kvalitet i norske barnehager.

«Goban» er navnet på forskningsprosjektet som er finansiert med 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Planen er at forskere fra fire forskningsinstitusjoner skal følge 1.600 barnehagebarn født i 2011 fram til de starter på skolen.

Ifølge forskningsleder Lars Gulbrandsen skal ungene plukkes ut fra nærmere 80 ulike barnehager, både offentlige og private. Barnehagene er allerede valgt ut, og forskerne venter i disse dager på samtykke fra barnas foreldre og barnehagene.

Les også: Seks av ti barnehager mangler fagfolk

Bedre barnehager

- Dette er en undersøkelse av kvaliteten i norske barnehager, og hva som skiller en god barnehage fra en mindre god. Hensikten med prosjektet er at det skal gi informasjon som senere kan brukes til å gjøre barnehager her i landet kvalitativt bedre, sier forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA.

Studien vil være det hittil største forskningsprosjektet om livet i norske barnehager. Gulbrandsen forteller at det også skal utvikles et instrument som barnehagene og kommunene selv kan bruke for å vurdere kvaliteten på eget barnehagetilbud.

Les også: God barnehage gir skolegevinst

Mangler kunnskap

- Bakgrunnen for prosjektet er at vi i Norge mangler nasjonal, representativ kunnskap om effekten norske barnehager har på barna våre. Noe dette prosjektet vil gi svar på, sier Gulbrandsen.

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Nordland skal alle bidra i prosjektet med ulik vinkling og ekspertise.

- I tillegg har vi fått med oss to forskere fra England som har erfaring fra et tilsvarende stort prosjekt der borte, forteller Gulbrandsen.

Han understreker at forskningen ikke handler om individuell testing eller språkkartlegging av barn, selv om barna som er med i undersøkelsen skal følges tett.

Avdekker relasjoner

- Vi vil følge det enkelte barn og gjøre individuelle vurderinger, men informasjonen skal brukes til å si noe om barnehagen og ikke om enkeltbarn, sier forsker Lars Gulbrandsen.

Prosjektet vil også undersøke hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel og utvikling - både sosialt, emosjonelt og språklig.

Barn begynner stadig tid­lig­ere i barnehagen, og for mange barn er barnehagedagen lang. Kunnskapsdepartementet har derfor etterlyst forskning om hvordan psykologiske mekanismer og læringsprosesser påvirkes av ulike faktorer i den enkelte barnehage. «Goban» vil ha særlig fokus på forholdet mellom barn og ansatte, men også på barnas egne relasjoner seg imellom.

Les også: Ber Erna stå opp for de minste