Regjeringen har altfor lave punktlighetmål, mener Penderforeningen i Follo og Østfold. Leder Willy Frantsen synes det på ingen måte er akseptabelt at hvert tiende tog kan være forsinket også i 2015. FOTO: HILDE UNOSEN

Forsinkede tog også neste år

SAMFERDSEL: Nye tog, flere avganger, mer til drift, vedlikehold og investeringer. Slik blir jernbaneåret 2015. Men fortsatt vil togpendlere komme for sent på jobb.

Regjeringen vil totalt bruke nær 21 milliarder kroner til jernbaneformål neste år. Det er 12,1 prosent mer enn hva den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt budsjett for 2014.

Både når det gjelder drift, vedlikehold, investeringer og statlige kjøp av persontransport med tog, foreslås det å bruke til dels langt mer penger.

- Folk på Østlandet, sør for Trondheim og langs Sørlandsbanen kan se fram til et bedre togtilbud i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

 

- En skam

Regjeringens satsing på jernbane vil «legge til rette for å oppnå fastsatte mål for regularitet og punktlighet i togtrafikken», mener statsråden.

Det er på ingen måte godt nok, mener Willy Frantzen, leder av Pendlerforeningen i Follo og Østfold.

- Det er en skam at regjeringen ikke akter å få norske arbeidstakere på jobb og hjem igjen i tide, sier Frantzen.

- Målet er at 90 prosent av togene skal være punktlige. Dette innebærer at de som reiser ti turer med toget hver uke, slik togpendlere vanligvis gjør, statistisk sett vil bli forsinket én gang hver eneste uke. Og det har regjeringen altså ikke tenkt å gjøre noe med.

I Dagsavisen så sent som tirsdag uttrykte konsernsjef Geir Isaksen i NSB stor bekymring over at stadig flere tog blir forsinket.

- Juli var verre enn marerittvinteren 2010, uttalte han og understreket at «vedlikehold og fornyelse av jernbanen må prioriteres foran nybygging, hvis det er valgene man har.»

- Det er viktig å bygge nytt, men det er minst like viktig å ta vare på det vi allerede har, parerer samferdselsministeren nå.

I forslaget til statsbudsjett er det derfor satt av cirka 6,5 milliarder kroner til Jernbaneverkets arbeid med drift og vedlikehold av jernbanenettet. Det er 14,7 prosent mer enn hva den rødgrønne regjeringen foreslo i fjor.

 

- Uholdbar situasjon

200 millioner av beløpet skal brukes på å bedre punktligheten i Oslo. Mellom annet skal det gjennomføres tiltak for å redusere antallet feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporvekslere. Skøyen stasjon blir prioritert, ettersom det ikke minst er her at NSB jevnlig får problemer.

Styrelederen i Jernbanealliansen, Holger Schlaupitz, som også er fagsjef i Naturvernforbundet, er på ingen måte imponert. Han betegner økningen i bevilgningene til vedlikehold som marginal.

- De foreslåtte bevilgningene ligger langt lavere enn hva som er de faglige anbefalingene, påpeker Schlaupitz.

- Manglende prioritering av vedlikehold av spor og signalanlegg bidrar til forsinkelser og innstilte tog, til frustrasjon for pendlerne og næringslivet. De fleste burde forstå at dagens situasjon er uholdbar, fortsetter han.

 

- Galskapen fortsetter

Frantzen legger heller ikke fingrene imellom.

- Galskapen fortsetter, sier han, men i motsetning til Schlaupitz er det ikke mer vedlikehold som er hans viktigste anliggende.

- Du kan ikke bare fortsette å vedlikeholde noe som jernbanedirektøren allerede i 2010 sa var på tampen av sin levetid. Og hvorfor skal vi egentlig fortsette å ta det samme toget som for 50-100 år siden? Hvorfor klarer ikke politikerne å skaffe oss et nytt kollektivtilbud som er slik at vi kommer oss trygt og i tide dit vi skal? Norge er sannsynligvis det eneste landet i verden som betrakter samferdsel som et velferdstiltak. I alle andre land handler det om landets eksistens.

Frantzen mener den blå regjeringen i sitt første budsjett bare viderefører den samme samferdselspolitikken som «alle andre regjeringer» før den. Dette mener han er tydelig også når det gjelder InterCity-satsingen.

- Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030, sier Ketil Solvik-Olsen om dette.

I 2012 konkluderte Jern­baneverket at hele InterCity-utbyggingen kunne gjennomføres i løpet av ti år.

- Det er merkelig at vi ikke kan bruke de pengene som må til for å få til dette så fort som mulig, mener Frantzen.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

- Undergraver togsatsingen

- Bare 0,9 milliarder kroner ekstra til jernbaneinvesteringer står ikke i stil med retorikken om satsing på tog.

Det sier Holger Schlaupitz (bildet), i kraft av sin rolle som fagsjef i Naturvernforbundet.

Til sammenligning bevilger regjeringen 1,6 milliarder kroner mer til riksveiut­bygging.

- Disse pengene skal blant annet brukes til E6 parallelt med jernbanen og gjennom Åkersvika naturreservat. Det vil undergrave viktig tog­satsing, mener Schlaupitz.

Han reagerer også på at veibruksavgiften for bensin og diesel ikke blir endret eller justert for den generelle prisstigningen.

- Det betyr at det blir billigere å forurense, det motsatte av hva vi trenger.