Siden 2003 har antall nordmenn med helseforsikring mot sykehuskø tidoblet seg.

Forsikrer oss mot helsekø

Over 330.00 nordmenn er nå forsikret mot å stå i helsekø, viser nye tall.

Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 330.000 nordmenn har nå en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikken fra FNO. Dette er en økning på 22 prosent fra samme tidspunkt i 2011. Siden 2003 har antall nordmenn med en slik forsikring tidoblet seg.

– Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

Osland sier bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke. Under 29.000 personer har individuelle ordninger, noe som utgjør under 9 prosent av totalen.