Klimaendringene kommer ikke til å ta hensyn til landegrenser. De færreste av oss vil slippe unna konsekvensene av klimaendringene, mener klimaforskerne. FOTO: NTB SCANPIX

- Fornybar-alderen må begynne nå

KLIMA: Etter millioner av nye målinger konstaterer forskerne: Vi må raskt legge om til lavutslipps­samfunnet.

Dette vil gå fram av den 2.000 sider store rapporten som IPCC, FNs klimapanel, etter planen legger fram i Stockholm i dag.

- Rapporten vil være tydelig på at risikoen for menneskeheten er så stor at noe må gjøres. Det som gjenstår av vitenskapelig usikkerhet, bør ikke stå i veien for nødvendige handlinger mot klimatrusselen.

Det sier en av dem som har vært med på å skrive rapporten, professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

IPCCs forrige klimarapport ble offentliggjort i 2007. Da konkluderte forskerne med at det var 90 prosent sannsynlig at minst halvparten av den globale oppvarmingen siden 1950 var menneskeskapt. Etter seks nye år med forskning mener de nå at dette er 95 prosent sannsynlig.

Det har IPCC kommet fram til etter at 259 forskere fra 39 land har gjennomgått over 9.200 vitenskapelige artikler om temaet.

Ifølge professor Thomas Stocker, en av forskerne som har ledet arbeidet med den nye rapporten, bygger den på millioner av målinger fra atmosfære, hav, landjord, is og verdensrommet.

- Jeg kjenner ikke til noe dokument som er blitt gjennomgått så nøye og hvor så mange kritiske røster har tilbudt sin innsikt og sine råd, sa Stocker under åpningen av møtet som i dag kulminerer med presentasjonen av den nye rapporten.

 

Håper på vannskille

Klimastiftelsen Zero tror rapporten kan bli «et vannskille i klimadebatten», der temaet ikke lenger er hvorvidt klimaendringene er reelle, men hvordan vi skal begrense dem.

- Norske politikere må nå være enten svært kortsiktige eller eksepsjonelt samvittighetsløse for å ikke ta klimaendringene på alvor, sier Zero-leder Marius Holm.

Også Jansen håper på et vannskille, men det burde egentlig ha kommet med IPCCs forrige rapport, mener han.

- Budskapet var veldig sterkt også i den rapporten. Nå har den nye forskningen bare styrket at fotavtrykket vårt i klimasystemet er veldig stort, påpeker han.

- Hvorfor har ikke den første rapporten ført mer til konkret handling?

- Først og fremst fordi det dreier seg om et veldig stort problem et stykke fram i tid. Mange har ikke fått med seg at det er tiltakene vi iverksetter nå, som avgjør hvor alvorlige de framtidige problemene blir. Samtidig har nok også finanskrisen vært en viktig årsak til mangel på handling. Det vil koste noe penger å møte klimaendringene, men samtidig vil vi spare oss for veldige problemer som kan koste oss dyrt i framtida, ved å investere nå.

 

Kan ramme milliarder

Hundrevis av millioner av mennesker, kanskje flere milliarder, kan bli nødt til å flytte fra sine hjem på grunn av havstigning utløst av klimaendringene. Denne advarselen kom den anerkjente klimaøkonomen lord Nicholas Stern med i britiske aviser tidligere denne uka. Han mener IPCC ikke går langt nok og at situasjonen er langt mer akutt enn det som framgår av den nye rapporten.

- Selvfølgelig er det en mulighet for at han har rett, men klimapanelet har konkludert på bakgrunn av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag, responderer Jansen.

Konklusjonene kan dermed framstå som konservative, men de er iallfall ikke heftet med stor usikkerhet. Uansett er framtidsutsiktene alvorlige nok.

- Vi vil stå overfor kontinuerlige problemer knyttet til havstigning mange hundre år fram i tid. Ekstremvær med hetebølger vil få store konsekvenser for matforsyning og matvaresikkerhet, nevner Jansen.

- Hva må gjøres?

- Først og fremst må vi få til en global endring i energibruken og måten vi produserer energi på. For å få ned utslippene av klimagasser, må mye av de fossile ressursene, særlig kull, men også olje, bli liggende, svarer Jansen.

- Hva tror du vil skje nå?

- Landene har begynt å gire opp til klimaforhandlingsmøtet i Paris i 2015. Det gir et visst håp. Samtidig skjer det veldig mye i retning omlegging til fornybare energiløsninger. Det er mange tegn på at fornybar-alderen er på trappene, men for klimaet går det altfor sakte. Vi er nok avhengige av å bli enige om en pris på utslipp av klimagasser under møtet i Paris i 2015.

- Så spørs det da om vi vil investere i en tryggere framtid eller om vi vil løpe risikoen ved å fortsette som nå. Vanligvis forsikrer vi oss mot uhell på et mye mer usikkert grunnlag enn dette.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Klimarapporten

FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) har siden mandag vært samlet i Stockholm for å ferdigstille sin nye rapport.

I alt 252 delegater fra 111 land deltar på møtet, deriblant et 50-talls klimaforskere.

Rapporten er planlagt presentert i dag, men det kan bli forsinkelser.

Lederen av IPCC, Rajendra Pachauri, har allerede omtalt den nye rapporten som et landemerke.

Dagens rapport er den første av i alt tre delrapporter. De to neste, som kommer i løpet av våren, vil omhandle konsekvensene av klimaendringene, hvordan vi kan tilpasse oss dem og hvordan vi kan redusere dem.

Om ett år kommer en siste rapport som oppsummerer innholdet i de tre første rapportene.

Rapportene vil bli viktige når verdens nasjoner samles i Paris i 2015 for å få på plass en ny klimaavtale.

Kilder: Bjerknessenteret, NTB og TV 2