Fornærmedes psykolog i Ludvigsen-saken: Han framstår som fullstendig troverdig

Psykologen som i flere år har behandlet mannen som hevder seg presset til seksuell omgang med Svein Ludvigsen, mener pasienten er «fullstendig troverdig».

Av Steinar Schjetne

– Jeg har forsøkt å holde meg nøktern og nøytral og tatt høyde for at det han forteller kan være en eller annen form for konstruksjon. Men det kommer så naturlig og automatisk – disse detaljene og beskrivelsene av steder, hendelser og personer – at det er veldig vanskelig for meg å tro at det ikke er sant, sa psykolog Even Rostrup da han vitnet i straffesaken mot Svein Ludvigsen tirsdag ettermiddag.

– Fornærmede framstår for meg som fullstendig troverdig, understreket psykologen og pådro seg umiddelbart en protest fra forsvarerne.

Dommeren avfeide protesten og lot psykologen begrunne påstanden sin.

Les også: Fornærmede tilbake i garderoben hvor det skal ha vært gjentatte seksuelle hendelser med Ludvigsen

Forsterket symptomene

Rostrup har behandlet den nå 25 år gamle mannen i rundt fire år og sa han hadde ventet større progresjon i tilstanden hans hvis det kun var traumer fra barne- og ungdommen, samt i perioden han var på flukt, som skulle behandles. Derfor konkluderer han med at den angivelig seksuelle omgangen med Ludvigsen – skammen og frykten den har skapt i 25-åringen – har forsterket og vedlikeholdt et omfangsrikt og komplekst symptombilde.

– Han har vært her i mange år, og hvis det kun hadde vært flukten fra hjemlandet det var snakk om, ville jeg ventet mye større bedring i løpet av de årene, sa Rostrup.

Han har gitt fornærmede diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nekter skyld

Tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen avviser påstandene om at det skal ha vært seksuell omgang mellom ham og 25-åringen mens han var fylkesmann og fornærmede bodde i Tromsø. Han har erkjent for retten tre tilfeller av seksuelle handlinger, men kun i Oslo og ikke på langt nær det årelange omfanget som fornærmede har beskrevet.

I tiltalen heter det at Ludvigsen utnyttet stillingen sin og tillitsforholdet til fornærmede til gjentatte ganger å skaffe seg ulike former for seksuell omgang i en drøy seksårsperiode fra 2011 til 2017.

– Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen

En tidligere beboer på et ungdomshjem i Troms fortalte i retten tirsdag at Svein Ludvigsen flere ganger kom for å besøke ham.

– Jeg har bare positive ting å si, sa vitnet.

Den nå 28 år gamle mannen bodde på ungdomshjemmet fra 2006 til 2009, og var en av dem som flere ganger fikk personlig besøk av den daværende fylkesmannen. Han fortalte i Nord-Troms tingrett tirsdag at han opplevde oppmerksomheten Svein Ludvigsen ga ham som udelt positiv.

– Han virket oppriktig interessert i hvordan jeg hadde det. Det var veldig positivt, sa vitnet.

Et par uker senere, da vitnet fylte 16 år, kom Ludvigsen på personlig besøk på nytt og ga ham et sjakkbrett i bursdagsgave. I løpet av årene han bodde på ungdomshjemmet, fikk han besøk maksimalt fem ganger etter hva han kunne huske.

Fellesarealer

Alle besøkene foregikk i fellesarealene på institusjonen, ifølge forklaringen. Også etter at vitnet flyttet fra institusjonen i 2009 har han møtt Ludvigsen ved enkelte anledninger.

Forholdene i tiltalen skal ha funnet sted i årene fra 2011 til 2017.

– Jeg klarer ikke komme på noe som var upassende eller som hadde seksuelle undertoner. Han har ikke prøvd seg for å si det sånn, sa mannen.