Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte ifølge VG karaokebar i helgen. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Foreslår midlertidig ansettelse i inntil ett år

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) legger fram forslagene til lov om midlertidige ansettelser. Parat og Unio reagerer kraftig

Eriksson vil innføre mulighet for midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil tolv måneder.

Ordningen skal begrenses ved at den enkelte bedrift maksimalt kan ha 15 prosent av arbeidsstokken på midlertidige ansettelser.

I tillegg innføres det en karanteneperiode på tolv måneder – dersom det er snakk om arbeidsoppgaver av samme art. Oppgavene skal altså være av midlertidig varighet.

Eriksson foreslår dessuten at perioden med midlertidig ansettelse skal inngå i fireårsregelen, som innebærer at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse.

– Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og strammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sa Eriksson da han fredag la fram regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Eriksson gjør i tillegg alvor av forslaget om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Stopper flytrafikk

Arbeidstakerorganisasjonen Parat reagerer kraftig på regjeringens forsløag. Nestleder Vegard Einan sier i en pressemelding at alle fly på de store flyplassene i landet vil bli stående på bakken førstkommende tirsdag som en politisk aksjon mot arbeidsminister Robert Eriksson lovforslag med økt adgang til midlertidige ansettelser.

– For å få politikerne i alle partier til å forstå alvoret setter vi alle fly på de store flyplassene i landet på bakken tirsdag 9. desember mellom klokken 13 og 14. Lovforslaget har dramatiske følger for norsk arbeidsliv og det er på tide politikerne våkner, sier Parats nestleder.

Dette dreier seg om all flytrafikk fra flyplassene Bodø, Tromsø, Værnes, Flesland og Gardermoen.

Einan ber stortingspolitikerne sette seg inn i konsekvensene lovforslaget vil ha for spesielt unge arbeidstakere i etableringsfasen, for kvinner i arbeidslivet og økt sikkerhetsrisiko på norske arbeidsplasser.

– Tenk deg en ung familie, der begge er midlertidig ansatt og ikke fagorganisert. Rekk opp hånden de som tror de vil opponere når sjefen pålegger dem nye, eller utvidede arbeidstidsordninger. Dette unge paret kan ikke planlegge fremtiden; de vil ikke få lån til bolig uten fast jobb og Erikssons fleksibilitet gjør at de kan få sparken akkurat når det passer sjefen, sier Parats nestleder.

Arbeidsminister Robert Eriksson er forundret over beslutningen fra arbeidstakerorganisasjonen Parat om å lamme flytrafikken.

– Streik er et lovlig virkemiddel, men jeg er svært forundret over at Parat velger å ramme vanlige folk fordi regjeringen nå legger fram forslag som gjør at flere får prøvd seg i arbeidslivet, sier Eriksson til NTB.

- Trosser all kunnskap

Også Unio reagerer sterkt på arbeids- og sosialministerens forslag.

- Eriksson kommer med en elendig sysselsettingsstrategi. Han tror på den selv, men han trosser kunnskap og erfaring som tilsier at det virker dårlig å åpne opp for mer midlertidige stillinger, sier Unio-leder Anders Folkestad i en pressemelding.

- Det er et historisk tilbakeslag, og et systemskifte som mobiliserer til motstand hos våre medlemmer. Blant våre medlemmer har vi folk som har gått på midlertidige kontrakter i årevis, og som opplever å ikke ha en fast jobb når de er 40. Det sier seg selv at det blir vanskelig å etablere seg da, sier Folkestad.

- I tillegg til å ha neglisjert rådene fra fagbevegelsen når han nå innfører en vilkårsløs regelendring, så svikter han lovnadene han har gitt om å fjerne disse lange midlertidige stillingene.

Tror på flere i arbeid

NHO tror muligheten for økt bruk av midlertidig ansettelse vil skape flere jobber å få flere ut i arbeid.

– Regjeringens forslag til nye muligheter for midlertidige ansettelser er en sentral brikke i moderniseringen av arbeidsmiljøloven, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Dette er noe NHOs medlemmer har etterspurt i lang tid, påpeker hun. Skogen Lund mener muligheten til å ansette folk midlertidig i tolv måneder vil gi bedriftene større handlingsrom i situasjoner hvor man er usikker på om det er marked for en stilling ekstra.

– Vi mener dette kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for norsk økonomi, sier hun.

NHO viser til sin egen arbeidstidsundersøkelse, der 60 prosent av bedriftene svarte at de vil ansette flere dersom loven åpner for enklere adgang til midlertidig ansettelse. Skogen Lund mener spesielt mindre bedrifter og gründervirksomheter vil ha glede av reglene. (NTB)

 

Akademikerne: – Staten er verstingen

Lederen for Akademikerne retter pekefingeren mot staten og sier at regjeringen angriper midlertidige tilsettinger fra feil ende.

– Det reelle samfunnsproblemet er ikke at dagens lovverk er begrensende, men at altfor mange er ansatt i midlertidige stillinger altfor lenge. Her er staten verstingen, og jeg frykter at den vil fortsette å være det, sier Knut Aarbakke.

Akademikerne har tidligere sagt at organisasjonen kan akseptere noe flere kortvarige midlertidige tilsettinger dersom dagens overdrevne bruk av langvarige midlertidige ansettelser reduseres betydelig. Dette gjelder særlig i universitets- og høyskolesektoren.

– I høstens tariffoppgjør fikk vi en avtaleløsning på problemet med langvarige midlertidige ansettelser i sykehussektoren. Regjeringen følger ikke opp med opprydding i arbeidsmiljøloven, og den sier heller ikke noe om hvordan man skal få ned bruken av midlertidige tilsettinger i offentlig sektor.

Aarbakke tar hardt i og sier at det ikke hører noe sted hjemme at loven fortsatt skal tillate at landets sykehusleger kan ansettes midlertidig som praksisarbeidere.

– Jeg forventer nå at Stortinget griper fatt i dette, sier Knut Aarbakke. (NTB)

 

LO: Svak jobbsikkerhet med regjeringens forslag

LO mener regjeringens forslag om midlertidige ansettelser er en kraftig og uheldig liberalisering av reglene.

– Forslaget fra regjeringen om frislipp for midlertidige ansettelser vil ikke gi flere jobber, bare større usikkerhet for mange arbeidstakere, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil innføre mulighet for midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil tolv måneder. Ordningen skal begrenses ved at den enkelte bedrift maksimalt kan ha 15 prosent av arbeidsstokken på midlertidige ansettelser.

– Det Eriksson gjør her er å skyve utsatte grupper foran seg, for å tvinge fram en ideologisk basert oppmyking av arbeidsmiljøloven. Her kjenner vi igjen Fremskrittspartiets årelange motstand mot et regulert arbeidsliv, sier LO-lederen. (NTB)
 

 

Spekter: Hovedregelen bør være fast ansettelse

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener noe økt bruk av midlertidighet kan gå, men at hovedregelen bør være fast ansettelse.

Spekter fastholder at det ikke er nødvendig å endre loven på dette punktet.

– Det er fint hvis loven åpner for at man kan ansette midlertidig for eksempel ved store virksomhetsbehov eller når det er nyetablert virksomhet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun mener det er store fordeler med fast ansettelse fordi folk føler en helt annen trygghet i arbeidsforholdet.

– De tør å si ifra hvis noe er feil, de tør å være mer innovative og kreative, sier Bratten. (NTB)

 

 

Virke ønsker endringer velkommen

Bransjeorganisasjonen Virke synes forslaget til ny arbeidsmiljølov ikke går langt nok.

Virke støtter regjeringens forslag om å kunne ansette midlertidig i inntil tolv måneder. De mener det vil gjøre arbeidslivet mer tilpasnings- og konkurransedyktig.

– Dette er svært positivt. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at dagens regler er for snevre og ikke tillater midlertidige ansettelser i tilfeller hvor det er et reelt behov for det, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

Innbakt i forslaget er en rekke begrensninger som skal hindre misbruk av ordningen. Det har Virke lite til overs for.

– Forslaget om en lang karanteneperiode kombinert med begrensningen på 15 prosent innebærer at man gjør et komplisert regelverk mer komplisert, sier Madsen. (NTB)

 

Venstre beredt til å sikre flertall for omstridt forslag

Venstre støtter forslaget fra regjeringen om å åpne for en generell adgang til midlertidige ansettelser. Det betyr at forslaget har flertall på Stortinget.

– Venstre er for en generell adgang til midlertidige ansettelser. Det er bra at regjeringen nå kommer med forslag som sikrer et mer fleksibelt arbeidsliv, sier Venstres arbeids- og sosialpolitiske talsperson Sveinung Rotevatn til NTB.

– Samtidig er det viktig for oss å sikre et likest mulig regelverk i offentlig og privat sektor. I staten og kommunene er reglene for midlertidige ansettelser for løsslupne i dag. Nå skal vi gå nøye inn i forslagene, sier han.

Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget, og Rotevatn er beredt til å forhandle med regjeringspartiene for å sikre «at helheten blir god».

Forslagene om forenklinger i tiltaksstrukturen har i utgangspunktet også Venstres støtte, mens partiet ennå ikke har tatt stilling til forslaget om en aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. (NTB)

 

KrF er skeptisk til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Kristelig Folkeparti er positivt innstilt til regjeringens forslag til endringer i arbeidslivet, men uttrykker også skepsis.

– Vi er skeptiske til forslaget om å åpne opp for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, uten grep for at man raskere har rett på fast ansettelse. Forslaget tar ikke for seg de utfordringene som vi ser blant annet i helsetjenesten og høyskole- og universitetssektoren, hvor ansatte blir gående midlertidig i lang tid uten å få faste ansettelser, sier KrFs arbeidslivspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Han sier at KrF er glad for mange av regjeringens tiltak for å styrke innsatsen for å få flere i arbeid, men partiet stiller samtidig spørsmål ved om endringene ivaretar godt nok behovene til dem som står langt fra arbeidsmarkedet.

– Derfor er et forenklet tiltakssystem i Nav, målrettet bruk av lønnstilskudd og et nytt inkluderingstilskudd spennende forslag fra arbeidsministeren, mener Ropstad.

Han legger til at partiet er klare for gode forhandlinger med regjeringspartiene og Venstre i Stortinget. (NTB)

 

 

Fagforbundet: – Eriksson fører folk bak lyset

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) fører folk bak lyset når han kaller sitt forslag om midlertidig ansettelse uten vilkår en forbedring, mener Fagforbundet.

– Dette er ikke en forbedring for folk flest. Tvert imot vil endringene bety at flere vil måtte leve med usikre jobber på arbeidsgivernes betingelser. Det er skremmende at statsråden bruker unge og sårbare arbeidstakere i en vanskelig situasjon til å fremme endringer som vil ramme nettopp dem han skyver foran seg, sier forbundsleder Mette Nord.

Hun understreker at Fagforbundet har advart mot mer midlertidighet, men er ikke blitt hørt.

– Robert Eriksson gjør også noen underlige grep som på sikt vil svekke norsk konkurranseevne, og vil bidra til å rive ned grunnmuren for den høye sysselsettingen og produktiviteten vi har i dag, mener Nord.

Hun ser tendenser til at mange arbeidsgivere vil unngå oppsigelsessaker og dermed velger å ansette midlertidig. Nord ser heller ikke for seg mange nyetableringer de neste årene, og frykter konsekvensene for økonomien.

– Flere midlertidige stillinger er valgfrihet for de mest privilegerte. Det å få boliglån vil bli en utopi for mange når de ikke kan vise til en forutsigbar inntekt. Regjeringen griper direkte inn i hverdagen til folk flest og tar fra dem muligheten til et stabilt arbeidsforhold og et forutsigbart privatliv, sier forbundsleder Mette Nord. (NTB)

 

 

Ap: – Regjeringen skaper usikkerhet

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å skape usikkerhet rundt privatøkonomien med forslaget om midlertidig ansettelse.

– Det betyr større usikkerhet for dem som er nye i arbeidslivet og alle som skifter jobb. Folk trenger større trygghet for arbeidsplassene sine, ikke mindre trygghet, sier Aps arbeidslivspolitiske talsperson Dag Terje Andersen.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil gi adgang til midlertidig ansettelse i opp til 12 måneder uten vilkår.

– Dette betyr at regjeringen skaper usikkerhet omkring vanlige folks personlige økonomi. Bankene gir sjelden boliglån til dem uten fast stilling. Som fast ansatt står man sterkere overfor arbeidsgiver ved en uenighet, og det er lettere å stille krav om et bra arbeidsmiljø, sier Andersen.

Han er skuffet over at regjeringen skyver unge og funksjonshemmede foran seg for å tvinge igjennom en Frp-politikk folk flest ikke vil ha.

– Det er alvorlig at regjeringen ikke lytter til helt klare advarsler mot midlertidige ansettelser fra de berørte organisasjonene. Verken de funksjonshemmede, arbeidstakerne eller de offentlige kontrolletatene ønsker en slik utvikling av arbeidslivet, sier Andersen. (NTB)

 

YS: – Vi får et B-lag i arbeidslivet

YS-leder Jorunn Berland reagerer kontant på regjeringens forslag om å åpne for flere midlertidige jobber og sier forslaget vil føre til at vi får et B-lag i arbeidslivet.

– Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning. Å være midlertidig ansatt gir permanent usikkerhet. Regjeringens forslag vil føre til at vi får et B-lag i arbeidslivet, sier Berland.

YS mener at de som skal ut i jobb for første gang, må tilbys noe annet enn usikkerhet og midlertidig arbeid.

– Uten fast jobb blir det vanskelig for mange unge å få boliglån. De vil måtte tenke seg om to ganger før de etablerer seg og stifter familie. Og de vil nøle med å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Derfor må det fortsatt være slik at arbeidsgiver ansetter fast når arbeidet er av fast karakter, sier Berland.

Organisasjonen frykter også at midlertidige kontrakter vil bli mye mer vanlig og erstatte dagens ordning med prøvetid.

– Regjeringen har tidligere uttalt at trepartssamarbeidet er av stor verdi. YS oppfordrer nå Stortinget på det sterkeste til å behandle forslaget grundig. På sikt kan dagens forslag skape et helt nytt arbeidsliv. Den langsiktige virkningen er at midlertidige og ikke faste stillinger blir normalen, sier Berland. (NTB)

Saken opddateres