Nehema Kiende Ratanya (t.v.) forteller gjerne Ap-politikerne Jan Bøhler og Helga Pedersen hva som er så bra med aktivitetsskolen. Julia Janina Gawraczynska, Rania Hassan Kader og Anya Ellen Larsen-Bauer stortrives på Aks.

Foreslår gratis kjernetid i SFO

SOSIAL UTJEVNING: Gratis halvdagsplass i skolefritidsordningen for alle barn fra 1.-4. trinn. Slik vil Ap gjøre barn med minoritetsbakgrunn flinkere i norsk og bedre integrert.

Det bekrefter Ap-nestleder Helga Pedersen overfor Dagsavisen.

Hun forteller at forslaget om gratis kjernetid i aktivitetsskolen/SFO i utvalgte deler av Oslo, Drammen og Bergen, er et av flere viktige tiltak partiet vil gå til valg på i kommunevalget 2015. Satsingen er dessuten første skritt i et større kvalitetsløft.

- SFO-tilbudet vil være en av de neste store reformene for Arbeiderpartiet de nærmeste årene, fastslår Helga Pedersen.

 

Mange har ikke råd

Om kort tid legger partiet fram sin lokalpolitiske plattform «Framtidas lokalsamfunn», der tiltak for en trygg og rettferdig by står sentralt. Ifølge Pedersen spiller SFO en avgjørende rolle i dette bildet.

Ved flere skoler på Oslo øst er det kun 20-30 prosent av elevene som benytter aktivitetsskolen - Aks - fortrinnsvis de ressurssterke. I vest ligger andelen på nær 100 prosent. Dette er ikke bare et hinder for sosial utjevning og integrering, elever som står utenfor fellesskapet mister også viktig læring mener erfarne skolefolk.

- Vi ser på aktivitetsskolen som en forlengelse av skoledagen. Når vi jobber med insekter og planter på skolen, går Aks-barna ut på tur for å sanke planter og kryp. Eller når vi jobber med måleenheter i matte, bruker barna det praktisk på kjøkkenet, forteller rektor Magne Dahl på Furuset skole i Oslo.

Selv om SFO-priser varierer, er det vanlig med en månedssats på rundt 2.600 kroner. For mange foreldre på østkanten er dette et økonomisk løft de ikke makter. Oslo-rektoren hilser derfor Ap-forslaget om gratis halvdagsplass velkommen. Da han på eget initiativ søkte kommunen om midler til å opprette et slikt tilbud for å nå flere elever, fikk han nei. Nå håper østkantrektoren det blir politisk flertall på Stortinget for å utvide tilbudet gjennom et spleiselag mellom stat og kommune, slik Ap vil.

 

- Vil klare seg bedre

Da Helga Pedersen og storbypolitisk talsperson for Ap, Jan Bøhler, nylig besøkte Aks på Furuset skole, ble det et inspirerende møte med entusiastiske barn og voksne. Betydningen av språklæring gjennom naturlig lek og aktivitet sammen med andre barn, kan ikke overvurderes, ifølge rektor Magne Dahl.

- Mange av våre elever har store språklige utfordringer. Hvis vi får dem inn i aktivitetsskolen ville de ha mye bedre forutsetning for å greie seg bra på skolen både språklig, faglig og sosialt, sier rektor Magne Dahl, som kan støtte seg på gode erfaringsstudier.

 

Suksessforsøk

Et forsøk med gratis kjernetid i barnehager i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand, i tillegg til områder på Fjell og Strømsø i Drammen og Årstad bydel i Bergen, viste at barna presterte bedre på kartleggingsprøver i førsteklasse. Særlig stor var effekten for jenter. Analysene fra Statistisk sentralbyrå viser også at det er klart flere barn med innvandrerbakgrunn som går i barnehager som tilbyr gratis kjernetid.

En forsøksordning med gratis halvdagsplass på aktivitetsskolen ved Mortensrud og Tøyen skole i Oslo i 2013 og 2014, har vist samme tendens: På begge skoler er deltakelsen i Aks-tilbudet bortimot tredoblet. I dag deltar over 90 prosent av elevene på Mortensrud skole i aktivitetsskolen.

- Gratis aktivitetsskole i bydeler som har gratis kjernetid i barnehagen, er en naturlig forlengelse av et tiltak vi vet virker, sier Bøhler.

Fortsatt er det slik at to tredjedeler av barn med innvandrerbakgrunn i Osloskolen trenger særskilt norskopplæring. Tall fra Utdanningsetaten viser at hver fjerde skoleelev sliter med å lese og skrive norsk.

 

Ingen skam å snu

- For disse barna vil leksehjelp, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og lek på norsk etter den ordinære undervisningen, være uvurderlig for sosial inkludering og språkutvikling, konstaterer Jan Bøhler.

Barne-, likestillingens- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har flere ganger stemt imot gratis kjernetid i barnehagen i Stortinget. I november i fjor snudde hun og omfavnet integreringstiltaket. «SSB-rapporten viser at det nytter med gratis kjernetid i barnehagen», uttalte Horne til Dagsavisen. Nå håper Ap-nestleder Helga Pedersen at hun vil gjøre det samme igjen:

- Solveig Horne mener innvandrere må ta ansvar for egen integrering og arbeid for å forsørge seg selv - noe jeg støtter. Vårt ansvar som politikere er å legge forholdene til rette. Gratis kjernetid i SFO vil både være bra for barna og gjøre det lettere for kvinnene å delta i arbeidslivet, fastslår Helga Pedersen i Ap.

karin.fladberg@dagsavisen.no