Tenketanken Agenda her med leder Marte Gerhardsen, foreslår å lovfeste kjønnsbalanse i konsernledelsen i de allmenne aksjeselskapene. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Foreslår å lovfeste kjønnsbalanse

Styrene må sette mål om 40 prosent kvinner i toppledelsen. Funker ikke mål, er lovpåbud neste skritt, mener Agenda-leder Marte Gerhardsen.

– Staten bør kreve av alle større selskaper at de setter mål om 40 prosent kvinner på de øverste ledelsesnivåene, sier leder av tenketanken Agenda Marte Gerhardsen.

Sentrum-venstre-tenketanken mener bedriftene bør måles på om de innfrir, og at det må få konsekvenser dersom det ikke gir resultater.

Gjør det ikke det, bør man vurdere å lovfeste kjønnsbalanse i konsernledelsen i de allmenne aksjeselskapene.

Ideen lanseres i et notat om likestilling i næringslivet, som tankesmia publiserer i dag.

LES OGSÅ: Taus om kvinnelige kandidater

Ta det til EU

Ifølge Institutt for samfunnsforskning (ISF) er det bare 13 prosent kvinner blant topplederne i næringslivet, og en kartlegging Aftenposten har gjort viser at det ikke er noen kvinnelige toppleder i de 60 største selskapene på Oslo Børs. Nå mener Agenda-lederen staten må ta større grep.

– Staten som eier må stille tydeligere krav, og vise at det vil få konsekvenser om selskapene ikke setter mål og rapporterer. Hvis det ikke fungerer er lov neste naturlige skritt, sier Gerhardsen.

Hun presiserer at dette kan bli utfordret av EU-regelverket. Men Agenda mener norske myndigheter likevel bør vurdere å prøve saken, og i alle fall ta den opp til diskusjon i EU-systemet.

– I dag har vi en situasjon der kvinner i praksis kvoteres ut av lederstillinger. Det må vi gjøre noe med, sier hun.

Assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen, mener det vil være spennende å prøve saken i EU.

– Jeg tenker nok at dette er et litt urealistiske forslag. Men de andre forslagene er gjennomtenkte. De bør Mæland lytte til, mener Teigen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Frist på to år

Torsdag i forrige uke kalte næringsminister Monica Mæland (H) inn styreledere i selskaper der staten er inne på eiersiden til et møte for å tydeliggjøre statens forventninger.

– Mæland har vært på offensiven, og skal ha skryt for at hun er tydelig i sin eierskapsmelding. Men det hjelper ikke med gode ord. Selskapene må måles, og det må få konsekvenser hvis de ikke følger opp. Jeg har fått flere referater fra det møtet, som tyder på at det var bra, men ikke tydelig nok, sier Marte Gerhardsen.

– Gerhardsen har åpenbart ikke vært på møtet. Beskjeden fra min side var mer enn tydelig. Vi har forsterket våre forventninger til styrenes arbeid. Vi forventer at de lager strategier for å øke mangfoldet og likestillingen i ledelsen. Styrene skal måles på dette. Hvis de ikke gjør jobben sin, så vil det få konsekvenser, svarer Mæland.

I de ti største selskapene der staten er eier, er det kun to kvinnelige styreledere. Agenda mener Mæland bør ha som ambisjon å sikre i alle fall 40 prosent kvinnelige styreledere i løpet av de neste to årene.

Mæland kontrer med at det er 43 prosent kvinnelige styreleder i dag, hvis en ser på hele staten portefølje, heller enn bare de ti største som Agenda viser til.

LES OGSÅ: Bare litt bedre enn Afrika

Må få konsekvenser

Alle norske arbeidsgivere er i dag underlagt likestillingslovens rapporterings- og aktivitetsplikt.

Men undersøkelser Riksrevisjonen gjorde i 2013 viser at kun 26 av 70 selskaper følger rapporteringsplikten.

– Hvis det skal skje en endring her må myndighetene gjøre kravene tydeligere og mer konkrete, og det må få konsekvenser dersom regelverket ikke følges, sier Gerhardsen.

Agenda mener også likestillingsombudet og likestillingsnemnda bør få ressurser nok til å kunne kontrollere selskapene, og til å straffe dem som ikke følger opp.

LES OGSÅ: – Gir damer færre muligheter

Bevisstløshet

Også selskapene selv må endre rutiner og jobbe med holdninger, mener Agenda. En av måtene de kan gjøre det på, er ved å stille strenge krav til rekrutteringsbyråene som brukes, og kreve at disse finner og presenterer både mannlige og kvinnelige potensielle kandidater til jobben som lyses ut.

Det siste halvåret har både Statoil, Telenor, Det Norske Veritas og Yara ansatt ny toppsjef. Alle er menn (se bilder).

– Nå ser vi at et nytt ekspertpanel skal gi Oljefondet råd, også her er det seks menn. Dette tyder på at likestilling fortsatt ikke er sentralt når viktige posisjoner skal fylles. Det er et mønster vi ikke kan godta i 2015, sier Gerhardsen.

LES OGSÅ: Hun er unntaket i statlige selskaper