Forbrukertilsynet: Taxiselskapene må gi pristilbud for taxiturer

Drosjeselskaper må oppgi pris for drosjeturen hver gang en kunde bestiller en reise, minner Forbrukertilsynet om i en ny orientering til selskapene.

Forbrukeren skal alltid betale laveste pris, og aldri mer enn pristilbudet. Dersom taksameterprisen er lavere enn pristilbudet, er det denne prisen kunden skal betale, understreker Forbrukertilsynet.

Endringene i prisopplysningsforskriften trådte i kraft i fjor. Tilsynet minner i disse dager alle drosjesentraler i landet om kravet om pristilbud.

Dersom man bestiller på telefon hos drosjesentralen, skal man få pristilbudet der. Det samme gjelder bestilling på nett eller via app. Praier man drosje på holdeplass eller på gaten, er det sjåføren som skal gi tilbudet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dersom kunden ikke kan oppgi et konkret bestemmelsessted, gjelder ikke regelen. Den gjelder heller ikke dersom kunden bytter reisemål underveis.

– Vi har inntrykk av at denne regelen i liten grad praktiseres av bransjen. Derfor sender vi nå ut denne orienteringen, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Han understreker at drosjenæringen nå skal være kjent med reglene.

– Forbrukertilsynet vil fremover følge opp klager fra forbrukere og gjennomføre tilsynsaksjoner for å passe på at reglene overholdes, sier Gjedrem.