– Folk har gått på en merket sti med mobiltelefon med GPS og kart og likevel ikke klart å finne fram

Alle mulige slags hjelpemidler er ikke nok. Folk havner likevel i trøbbel ute i naturen og må be Røde Kors om hjelp.

– Vi har konkrete eksempler på at folk har gått på en merket sti, hatt med seg mobiltelefon med GPS og kart, vært bare noen hundre meter fra veien, og likevel ikke klart å finne fram.

Det opplyser Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors.

– Vi har også eksempler på at folk har skadet seg i skiløypa, ei mil inne i skogen, og kun hatt på seg superundertøy og lett overtrekkstøy. Da blir du fort kald, og det kan få alvorlige konsekvenser, fortsetter hun.

– En sjokolade i lomma

Nylig skrev Dagsavisen om Oslofjordens Friluftsråd, som opplever at «kunnskapen om friluftsliv ser ut til å forvitre i deler av befolkningen». Organisasjonen mener derfor det er behov for styrke opplæringen av barn og unge, slik at de blir bedre i stand til å klare seg ute i naturen.

– I samfunnet generelt er det behov for mer kunnskap, og det er lite som skal til for å kunne ferdes på en tryggere måte, sier Kjersti Løvik i Røde Kors.

– Det kan handle om en sjokolade i lomma og en ekstra jakke. Bare med det har du gjort mye for å ta vare på deg selv og andre.

Les også: Fritidsbåter kan få felles fartsgrense

Stadig flere aksjoner

Røde Kors er en sentral aktør når det gjennomføres redningsaksjoner her til lands, og dem blir det stadig kortere mellom. I 2015 var Røde Kors involvert i 984 redningsaksjoner, i 2018 hele 1.742, en økning på nær 80 prosent. Tall for 2019 foreligger ennå ikke.

– Det er ikke noe som tyder på en endring i denne utviklingen i år. Bruken av naturen øker, og når det blir stadig flere ute i naturen, blir det også flere som trenger assistanse fra oss, påpeker Løvik.

– Hvorfor trenger de hjelp?

– Det vanligste for oss er at vi bistår i søk etter demente og personer med økt selvmordsrisiko. Etter det handler det om redningsoppdrag med kjent posisjon, fordi det er blitt lettere å spore folk på grunn av mobiltelefonene. Ankelbrudd er en klassiker, etter at folk har tråkket over eller falt. Det er når folk blir slitne at det  lett kan skje, svarer Løvik.

Les også: Staten bruker millioner på å kjøpe egen skog

Kald i 25 varmegrader

Når noen skader seg ute i naturen, er det på ingen måte gitt at hjelpen er der i løpet av kort tid. Det må de som bruker naturen være oppmerksomme på og handle ut ifra, understreker Løvik. Det er da sjokoladen i lomma og en ekstra jakke kan bli svært viktige for utfallet av ulykken.

– Når du er helt i ro, blir du fort kald selv når det er 25 varmegrader, påpeker Løvik.

Selv på korte turer anbefaler hun derfor at man pakker en liten sekk med litt ekstra mat og klær for å kunne være forberedt hvis noe skulle skje.

– Nå går nok de fleste på tur uten å ha det lille ekstra som skal til, tror Løvik.

Det ligger dessuten i kortene at man må kunne bruke kartet, kompasset og annet utstyr som ligger i sekken.

– Jeg tror også at vi med mer bruk av naturen også må få mer fokus på fjellvettreglene og hva de innebærer, fortsetter Løvik.

– Undersøkelser viser at de fleste vet at fjellvettreglene  finnes og at noen også vet hva som står i dem.

Det holder likevel ikke.

– Du må også vite hva de innebærer, påpeker Løvik.

Ett eksempel på at dette nødvendigvis ikke er innlysende, er fjellvettregel nummer 5: «Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.»

– Forklaringen finner du på nettsidene til Røde Kors og Den Norske Turistforening. Du kan også kontakte oss om dette, sier Løvik.

– Ekstreme hendelser

Samtidig som stadig flere tar i bruk naturen, er klimaendringene i ferd med å snu opp ned på den samme naturen.

– Det fører til snøskred der hvor det aldri har gått skred før, flom på uvante tider av året, skogbranner hvor det aldri har vært skogbranner,  jordskred og isolerte bygder, påpeker Løvik.

– Det vil få konsekvenser for hele redningstjenesten og den typen aksjoner vi blir involvert i. Vi belager oss på mer ekstreme hendelser.

– Vil det innebærer utfordringer også for turgåere og andre naturbrukere?

– Bare i mindre grad, men det kan bli viktigere å ha med seg godt regntøy, svarer Løvik.

Selv om antallet redningsaksjoner øker, understreker hun at Røde Kors hilser den økende bruken av naturen velkommen, ikke minst av hensynet til folkehelsa.

– Det er flere som dør av å sitte stille i sofaen enn som dør ute i naturen.