Regjeringens ekspertutvalg mener Norge må forberede seg på en framtid der etterspørselen etter norsk olje og gass stuper.

Føler seg forbigått

Effektiv olje- og gassproduksjon er et viktigere klimatiltak enn å satse på fornybar energi, mener Statoil.

 

De føler seg forbigått i regjeringens viktigste grønne dokument.

– Olje og gass kommer til å være ufattelig viktig veldig lenge. Da er det om å gjøre å ha en ansvarlig produksjon med så lite CO2 som mulig. Det er et viktigere miljøtiltak å passe på det enn å vokse på fornybar energi, sier bærekraftsdirektør i Statoil, Bjørn Otto Sverdrup til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

I høst leverte regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft sin rapport. Oppgaven var å finne ut hvordan Norge kan fortsette med høy verdiskaping og økonomisk vekst, samtidig som vi kutter klimagassutslipp.

Grønn konkurransekraft

Blant utvalgets forslag er å innføre et strengere klimaregime for norsk petroleumsnæring, og at staten skal ta vesentlig mindre risiko i olje- og gassektoren. Utvalget mener Norge må forberede seg på en framtid der etterspørselen etter norsk olje og gass stuper.

Men rapporten diskuterer i altfor liten grad de utslippskuttene som allerede har skjedd på norsk sokkel, mener Sverdrup.

– Carbon Disclosure Project kom akkurat med en analyse som pekte på at norsk sokkel er veldig godt posisjonert for en framtidsorientert omstilling. Vesentlige utslippsreduksjoner har allerede skjedd, og vi har forpliktet oss til flere, sier han.

I sitt høringssvar til rapporten, som ble offentliggjort denne uka, er Statoil tydelig misfornøyde med at rapporten ikke tar opp hvor viktig olje og gass er for Norge i dag og i framtida.

– Energinasjonen Norge er egentlig unikt godt posisjonert både innen kompetanse, kapital og ingeniørkapasitet til å være med å forme hvordan olje og gass produseres i verden. Vi bruker mye av vår kapasitet til å få til et grønt skifte innen olje og gass, men også innen andre sektorer. Den synergien syntes vi er lite omtalt, og vi stusser litt over det, sier Sverdrup.

Han trekker blant annet fram at kompetanse fra olje- og gassektoren brukes til å utvikle vindmøller til havs og batterier til marine fartøy.

– Dette er ikke et enten eller, det er et både og, sier Statoil-direktøren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pris og etterspørsel

Men der utvalget for grønn konkurransekraft skisserer en framtid der etterspørselen etter norsk olje og gass stuper, og der verden satser i stadig større grad på fornybar energi, mener Statoil at det er sannsynlig at det forblir en vesentlig etterspørsel etter norske hydrokarboner i mange tiår framover.

– Verdens energisystem i dag består av 80 prosent fossil, med kull, olje og gass. Vi jobber med flere framtidsscenarioer. I de aller fleste av disse vil verdens befolkning vokse til 9 milliarder innen 20–30 år. Da ser vi at det i hvert fall fram til 2030 vil være et behov for veldig mye olje og gass, også i Europa.

I utvalgets rapport skrives det også at i de aller fleste framtidsscenarioene til FNs klimapanel der man når 2-gradersmålet, må nesten all elektrisitet komme fra fornybare kilder innen 2030. Men det vil ikke gjøre altfor mye med behovet for olje og gass, mener Statoil.

– Elektrisitet er enkelt å erstatte. Der har man fornybar energi som sol og vind, og man har kjernekraft. Men i andre sektorer som transport og petrokjemi ser vi en langt større treghet. Selv om vi selger flere og flere Teslaer i Oslo, hvorfor bruker vi da mer olje? Det må være fordi resten av verden ikke er som Oslo, sier Sverdrup.

Han mener det er merkelig om man skal slutte med teknologiutvikling i den eneste sektoren der Norge er verdensledende. (ANB)