Flygerforbund frykter sikkerheten viker for innsparinger

EMAS-blokker hindrer fly fra å fortsette når rullebanen tar slutt. Men Avinor har ingen planer om å innføre sikkerhetstiltaket ved flere flyplasser enn den ene der blokkene er installert i dag.

Av Magnus Fossen - ABC Nyheter

10. oktober 2006 lander et BAe 146-200 fra Atlantic Airways på Stord lufthavn Sørstokken i Sunnhordland. Som følge av blant annet teknisk svikt i spoilerne klarer ikke flyet å bremse opp i tide på den våte rullebanen og går utfor rullebaneenden og ned en bratt skråning, der det tar fyr. Fire av de 16 personene om bord omkommer i ulykken.

Slike ulykker er ikke uvanlige på verdensbasis. Så langt i 2020 har det vært rapportert om åtte tilfeller der fly har hatt en såkalt runway excursion, eller løpsk fly, med potensiale for stor ødeleggelse og tap av liv. Tidligere denne måneden gikk det veldig galt.

Onsdag 5. februar 2020 skled en Boeing 737-700-maskin fra flyselskapet Pegasus av rullebanen i Istanbul. Tre personer omkommer og 179 blir skadd.

I etterkant av denne ulykken gikk lederen for Flysikkerhetskomitéen i Norsk Flygerforbund og LO, Jo Bjørn Skatval ut og ropte varsku om at norske flyplasser ikke er godt nok sikret mot slike ulykker.

Les også: Kun én norsk lufthavn har system for å hindre lignende ulykke

EMAS effektivt mot løpske fly

Til TV 2 ropte Skatval varsko om at det kun var én flyplass som var sikret mot dette, Kristiansand lufthavn, Kjevik. Der er det installert EMAS-blokker.

– EMAS er det sikreste tiltaket for å hindre runway excursions. Avinor sier til oss at det ikke er noe krav om EMAS ved norske flyplasser. Minimumskravene er at det skal være sikkerhetssoner utenfor og i forlengelsen av rullebanen. Dette er et åpent område der det ikke er bygninger, antenner eller andre ting som kan bli ødelagt av et løpsk fly. Men det er ikke noe krav om at flyet skal stoppe der, opplyser Skatval til ABC Nyheter.

EMAS står for Engineered Materials Arresting Systems og er porøse betongblokker som er laget for å kollapse om et fly kjører over dem. Dermed vil et fly som ikke klarer å stoppe selv bremse opp i denne gropen i stedet for å fortsette videre utenfor rullebanen. Skatval peker på USA som et foregangsland for EMAS. Ifølge FAA (Det amerikanske Luftfartstilsynet) har det pr 2019 blitt innført EMAS-blokker på omlag 70 flyplasser i USA.

Saken fortsetter under bildet

Innflyving til Kristiansand lufthavn, Kjevik. EMAS-systemet som stanser «løpske fly» er de grå blokkene i hver ende av rullebanen. Foto: Magnus Stedje Fossen

– Vi mener Avinor ikke bør legge seg på minimumskravene for stoppveier. Disse kravene er ikke laget for norske forhold med det klimaet, topografien og mørketiden vi har her. Vi er ikke spesielt interesserte i å sitte og vente på en ny ulykke før noe skjer, sier han.

Avinor avviser

Avinor avviser overfor ABC Nyheter at de har lagt seg på minimumskravene for rullebanesikkerhet. De viser til at alle deres flyplasser har godkjente sikkerhetssoner etter rullebaneenden. Dette kalles RESA på fagspråket (Runway end safety area).

– Avinor har sertifisert lufthavnene etter maksimumskravet til RESA så langt dette er praktisk mulig og slik regelverket krever. På bakgrunn av dette er noen av lufthavnene sertifisert med et RESA som er kortere enn maksimumskravet, men lengre enn minimumskravet. For disse lufthavnene er det innført flere kompenserende tiltak for å opprettholde et sikkerhetsnivå utover minimumskravet, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til ABC Nyheter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I innsparingfase

Da det ble lagt EMAS-blokker på Kjevik i 2012 ble dette begrunnet med at det var for å skåne det sårbare maritime miljøet ved begge ender av rullebanen.

Skatval mener den eneste grunnen til at blokkene ble lagd der var fordi det var umulig å lage sikkerhetssoner som oppfylte kravene. Avinor bekrefter også at blokkene ble installert som en følge av at de ikke klarte å oppfylle minimumskravene til RESA.

Skatval reagerer på svaret fra Avinor.

– «Maksimumskrav», som Avinors informasjonssjef benytter er et ukjent uttrykk innen luftfart – sikkerheten bør være så høy som det er praktisk mulig, og ikke være begrenset. Avinor er dessverre i en innsparingfase og vil neppe ta initiativ til å innføre EMAS. Initiativet må komme fra andre, for å trygge passasjerer og besetning, sier Skatval.

Avinor bekrefter overfor ABC Nyheter at de ikke har noen planer om å innføre EMAS-blokkene ved noen flere av deres flyplasser.

– Avinor tar flysikkerheten på største alvor. Sikker og stabil drift er selskapets første prioritet. Flysikkerheten vil ikke kunne gå på bekostning av innsparinger og effektivisering, svarer kommunikasjonssjef Løksa.

Behov ved flere flyplasser

Skatval mener flere flyplasser i Norge sårt trenger dette systemet.

– Det har litt med andelen trafikk, topografi, klimatiske forhold, vind, rullebanefriksjon. Alt dette må ses på som en helhet. Tromsø er helt klart en kandidat. Rullebanen går rett ut i sjøen. På Værnes har man utfordringer i begge ender av rullebanen, med sjøen i ene enden og en skrent i andre. Gardermoen er også en selvsagt kandidat. De sørlige rullebanene ender rett i en høyt trafikkert vei. I tillegg har du jernbanen som går forbi. Får du et fly som ikke klarer å stanse i tide der, kan det ende katastrofalt, sier han.

Luftfartstilsynet: Godt nok regelverk

Det er Luftfartstilsynet som utarbeider kravene til norske flyplasser som Avinor må følge. De opplyser at det siden 2006 har blitt brukt milliardbeløp på oppgradering av sikkerhetssoner ved norske flyplasser og mener det er tatt høyde for norske forhold i regelverket for å unngå løpske fly på rullebanen.

– De felles europeiske flyplassregelverket fastsetter krav til såkalte sikkerhetsområder og krav til hinderfrihet rundt rullebanene. I Norge har vi valgt å legge oss på de strengeste anbefalingene rundt størrelse på sikkerhetsområder, med begrunnelse i blant annet utfordrende værforhold og vinteroperasjoner, opplyser seksjonssjef for Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet, Henning Tennes til ABC Nyheter.

– Er norske flyplasser sikre nok mot runway excursions med dagens regelverk?

– Luftfartstilsynet mener at norske flyplasser er tilstrekkelig sikre mot runway excursions med dagens regelverk. Det er viktig å huske at her er det flere faktorer som skal forebygge denne type hendelser. Som nevnt robuste prosedyrer som sikrer en kontrollert innflygning, at rullebanen er godt vedlikeholdt, at friksjonsdata er tilgjengelig, samt at rullebanen tilfredsstiller regelverkskrav til lysanlegg og sikkerhetsområder, svarer Tennes.

Da blokkene ble installert på Kjevik i 2012 kostet dette ifølge flere medier mellom 60-80 millioner kroner. Avinor har ikke utredet hva en slik installasjon vil koste i 2020.

 

Fakta: Engineered Materials Arresting System (EMAS)

Plasseres etter den vanlige rullebanens ende, og består av tynne sementblokker som knuses ved vekten av flyet, og gir en rask, men samtidig ikke altfor voldsom oppbremsing.

EMAS installeres på enden av rullebaner for raskt å stoppe fly som ikke har klart å bremse opp på den vanlige delen av rullebanen.

I utgangspunktet tenkes EMAS installert hvor terreng eller andre hindringer nær rullebanens ende er slik at hvis flyet ved egen hjelp ikke klarer å stanse på rullebanen ved landing elle avbrutt avgang, kan iføres stor skade eller ødelegges helt.

I Norge finner vi EMAS kun ved Kristiansand Lufthavn, Kjelvik.

Historikk og fakta

EMAS ble utviklet etter at SAS havnet utenfor rullebanen på JFK i New York i 1984.

Etter testing og utvikling, ble prototypen installert ferdig i 1996 på bane 04 R ved JFK flyplassen.

Senere har EMAS blitt installert ved 112 rullebaner på 68 flyplasser i USA.

EMAS har stoppet 15 fly, med totalt 406 mennesker ombord.

Runway Excursions

Det har vært åtte runway excursions så langt i 2020, alle med potensiale for store ødeleggelser og tap av menneskeliv. Kastevinder har vært nevnt som en medvirkende årsak i et flertall av disse.

Kilde: AGE (Aerodrome and Ground Enviroment)-seksjonen i Flysikkerhetskomitéen Norsk Flygerforbund og LO.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter