- Det er tydelig at det er de store barnehagebaronene som befester sitt grep om Oslo, mener Ingvild Reymert, bystyrerepresentant for SV. FOTO: INA INGLINGSTAD

Flommer over av 
private barnehager

OPPVEKST: Stadig flere av barnehagene i Oslo er private. Hittil i år er det opprettet 36 kommunale plasser. Private står bak 500 av de nye barnehageplassene.

- Dette er en storstilt kommersialisering av barnehagetilbudet i Oslo, som gjør at penger som skulle ha gått til økt kvalitet for barna nå går til rike barnehagebaroner, sier Ingvild Reymert, bystyrerepresentant for SV. Det er partiet som har funnet tallene som avslører den enorme veksten i privat barnehageutbygging i hovedstaden.

 

Over 35.000 barn

Ved utgangen av fjoråret var det 35.969 barn i barnehage i Oslo. Mer enn 22.500 av disse var den gang i en kommunal barnehage, mens bare 13.300 var i en privat. Andelen i prosent var 62 prosent barn i kommunal barnehage.

Siden 2004 og fram til i fjor ble det etablert over 11.750 nye barnehageplasser i Oslo, en økning på nesten 50 prosent, viser tall fra kommunen selv.

I fjor ble det opprettet 360 kommunale barnehageplasser, mens 428 var private. Hittil i år er det kun opprettet 36 kommunale plasser, mens hele 500 nye barnehageplasser var private.

- Bystyret har vedtatt at nye barnehager i hovedsak skal bygges i privat regi. Stortingets barnehageforlik legger opp til bruk av både private og kommunale barnehager, forklarer byrådssekretær Camilla Strandskog i Kunnskaps- og utdanningsetaten.

 

Må følge reglene

- Det er lov å ta utbytte fra private barnehager i Oslo. Fører ikke dette til at penger som skulle gått til barnehagedrift går til eierne?

- Alle private barnehager, også i Oslo, må følge reglene for utbytte i barnehageloven. Det er ikke urimelig å kunne ta utbytte fra en lovlig virksomhet. Brukerundersøkelser viser at foreldrene gjennomgående er svært fornøyd med de private barnehagene, sier Strandskog.

 

- Kommersielt utbytteparadis

SV er ikke så fornøyd med utviklingen. De mener det er de kommunale barnehagene som er mest opptatt av barnas beste.

- Oslo er blitt et kommersielt utbytteparadis. SV mener at pengene skal gå til ungene, ikke til rike barnehagebaroner, sier Reymert. Hun mener kommunen bør fortsette å ha et stort ansvar for de aller minste ungene.

- Det som skjer i Oslo er skremmende. Men det er ikke uten grunn at dette skjer her. Byrådet har ikke bare lagt til rette for å opprette flere barnehager i privat regi, de har i budsjettet for 2013 vedtatt at kommunen «ikke skal stille krav til at barnehager ikke skal ta utbytte», sier Reymert.

 

Store eiere

SV har prøvd å lage en oversikt over hvilke private eiere som står bak opprettelsen av de 500 nye barnehageplassene.

- Vi har funnet ut at det er store kommersielle barnehageeiere som Espira, Tårnsvalen og Norlandia Care som står bak mesteparten av utbyggingen, forklarer Reymert. Hun viser blant annet til at Norlandia Care har opprettet tre nye barnehager i 2013.

- Det er tydelig at det er de store barnehagebaronene som befester sitt grep om Oslo, mener Reymert.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no