Flommen har nådd toppen

Det ser ut til at flommen har nådd toppen og er på retur, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE opplyser at vannføringen har kulminert de fleste steder, og det er ventet at vannmengdene fortsetter å avta utover dagen.

Skjåk kommune skriver på sin hjemmeside at de og politiet advarer folk som er evakuert, mot å vende hjem ennå. Det er fare for jordras når vannet trekker seg tilbake. Kommunen ber også folk om å spare på vannet og koke alt drikkevann.

16 personer hentet med helikoptre

Mandag formiddag opplyste politiet at 16 personer og flere hunder var isolert på hyttene sine, etter at en bro ble tatt av flomvannet og mobildekningen forsvant. Helikoptre ble satt inn for å evakuere dem som ikke kom noen vei.

Hyttebeboerne laget selv en oversikt over hvor mange som var på hyttene i området, og holdt kontakt med politiet inntil mobildekningen forsvant.

Mye nedbør og høye temperaturer

Årsaken til flommen er kraftig regn og snøsmelting. Dette skyldes unormalt høye temperaturer i fjellet. Værsituasjonen har forårsaket flom og store ødeleggelser i indre strøk i Oppland og Sogn og Fjordane, samt flere steder på Vestlandet.

Til sammen var 94 personer evakuert i Skjåk kommune mandag, ifølge politiet. Et av de hardest rammede områdene er et boligfelt i Bismo som i helgen ble oversvømt av vann fra Ottaelva.

Det er fremdeles store vannmengder flere steder, og mange broer og veier er stengt.

Det er ennå ikke klart hvor stort skadeomfanget er.

Stengte veier

Til tross for at flomtoppen er nådd, er det ferdselsforbud på flere veistrekninger i Luster, Odda og Gulen. Flere personer er evakuert, mens andre er isolert.

Vest politidistrikt opplyste mandag formiddag at de fortsatt følger situasjonen fortløpende og opprettholder inntil videre styrket bemanning i tilknytning til operasjonssentralen. Samtidig førte den bedrede situasjonen med reduserte vannmengder og endrede værforhold til at politidistriktet kunne flytte noe innsats over til normal drift.

På fylkesvei 333 på strekningen Skjolden-Mørkridsdalen og fylkesvei 331 mellom Skjolden og Urnes ved Sørheim i Luster kommune ble det mandag vurdert som så utrygt at politiet nedla ferdselsforbud. Det samme gjelder den nye brua over Opoelva i Odda kommune og strekningen Osen bru - Eldalsosen ved Hestad i Gulen kommune.

– Disse områdene er i dag ikke vurdert som sikre å bevege seg i, understreker politiet.

Samtidig kunne fylkesvei 55 over Sognefjellet åpnes for trafikk. Det var mandag ettermiddag manuell dirigering av trafikken over gamle Opo bru i Odda.

Samtidig er åtte personer i Forundalen og en person i Mørkridsdalen fortsatt evakuert. 24 personer i Fortundalen er fortsatt isolert som følge av ødelagte eller stengte veier.

Skademeldingene tikker inn

Telefonene har ikke stått i ro hos forsikringsselskapene etter flommen i Sør-Norge. Mange huseiere melder om vann som har trengt inn i bygninger og i kjellere.

Tryg Forsikring hadde i 12-tiden mandag mottatt til sammen 57 skademeldinger etter helgens nedbør og flom i Sør-Norge. Estimert skadebeløp er på i overkant av 6 millioner kroner.

– Så langt har vi registrert langt flere skader på Vestlandet enn for flommen i Gudbrandsdalen. Så vet vi av erfaring at det vil komme langt flere skademeldinger utover uka, når skadeomfanget blir kartlagt bedre, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Gjensidige forsikring hadde midt på dagen mandag fått inn 50 skademeldinger. Her har imidlertid rundt halvparten av meldingene kommet fra Skjåk i Gudbrandsdalen.

– De aller fleste skadene skyldes vann som har trengt inn i bygninger og kjellere. Dessuten har vi fått melding om noen få biler som har fått problemer i vannmassene, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Frende Forsikring hadde mandag ettermiddag fått inn mellom 50 og 60 skademeldinger, mens If melder om i overkant av 40. Alle forsikringsselskapene ser for seg flere dager der mange skademeldinger meldes inn.

– Det er mange har vært evakuert, og vi regner med at det vil komme flere skademeldinger når de kommer hjem igjen de neste dagene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Norges-, vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste mandag ettermiddag at flommen hadde nådd toppen og var på retur.

(NTB)