Flertall for å stoppe Viken

Regionreformen får enda et skudd for baugen når politikerne i Viken nå går inn for å legge sammenslåingen på is.

Søndag ettermiddag ble det klart at Arbeiderpartiets arbeidsgruppe i Viken går inn for et forslag om å utsette arbeidet i fellesnemnda, som skal forberede fylkesammenslåingen, til Stortinget får behandlet saken på nytt.

Det var partiene SV, Senterpartiet og Frp i fellesnemnda for Viken som gikk sammen om forslaget. Med Aps tilslutning er det dermed flertall for å legge ned arbeidet med å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til Viken inntil videre.

Les også: Regionregenten

– Viken helt uten støtte

– Fylkessammenslåingen og konstruksjonen Viken har ikke støtte noe sted. Ikke i de tre fylkestingene, ikke i befolkningen, og trolig heller ikke på Stortinget. Når den ansvarlige statsråden går ut og mer eller mindre gir opp tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark, er det naturlig at vi avventer å bruke tid og ressurser på dette til vi får en endelig avklaring fra Stortinget, sier Tonje Brenna, gruppeleder for Ap i Akershus.

SV, som har lagt forslaget på bordet, forklarer til NRK Østfold at fylkespartiet i Akershus også ønsker en avklaring på hvilke oppgaver de nye fylkene skal utføre før de vil gå videre med arbeidet i nemnda.

Regjeringen er pålagt av Stortinget å presentere en oppgavemelding om hva fylkene faktisk skal gjøre, altså det konkrete innholdet i regionreformen, innen 15. oktober.

I praksis betyr det at når fellesnemnda for Viken møtes tirsdag i neste uke, vil den måtte behandle forslaget om å legge arbeidet på is fram til Stortinget behandler saken i oktober.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sløsing av ressurser

– Vi har hele tida vært imot denne sammenslåingen. Vi kan ikke støtte at vi skaper en hovedstadsregion hvor selve hovedstaden ikke er med, sier Brenna.

– Det er bare 16 måneder til Viken skal være i full drift. Risikerer dere ikke å komme veldig på etterskudd av å legge ned arbeidet i seks uker?

– Fellesnemnda skal forberede etableringen av det nye fylket og sørge for at vi har et budsjett for 2020 på plass. Budsjettet rekker vi å få på plass uansett. Hvilke oppgaver fylkene skal ha ansvaret for vet vi foreløpig ikke, og dermed er det vanskelig å forberede sammenslåingen. Det gjelder både om fellesnemnda fortsetter sitt arbeid eller om vi ikke gjør det.

– Vi mener det er bedre å ikke bruke fellesskapets ressurser på dette arbeidet før vi er helt sikre på at Viken faktisk blir en realitet, sier Brenna.

Les også: Mener Viken er en dårlig vits

Gir håp om full stans

Nå er det dermed opp til Stortinget å vurdere framtiden til Viken. Signalene lokalt i Viken gir håp om et vedtak om å stanse Viken, mener Ap.

– Når Fremskrittspartiet nå foreslår at arbeidet i fellesnemnda skal settes på vent fordi de er i mot sammenslåingen, forventer vi at det også kommer til uttrykk ved en votering i stortinget, sier Tonje Brenna.

I tillegg til å støtte forslaget om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil stortinget har avklart situasjonen, ønsker Ap å fremme følende tillegg til uttalelse:

«På grunn av den uoversiktlige politiske situasjonen på Stortinget og regjeringens handlingslammelse, legges det politiske arbeidet i fellesnemnda ned. Det er viktig for fellesnemnda å understreke at ansvaret for regionreformen i form av inndeling av fylkene og oppgaver, ligger hos stortinget. De tre fylkestingene har tidligere vedtatt at de er i mot sammenslåingen, og ber stortinget oppheve sitt vedtak. Fellesnemnda ønsker med dette å sende et tydelig politisk signal om dette».