fullt hus: Guri Melby mener det må bli mer attraktivt å reise med både buss, trikk, bane og tog slik at enda flere velger disse transportmidlene. Lavere billettpriser er virkemiddelet Venstre-toppen vil ty til for å få til dette. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Flere reiser dyrere

Etter at Ruter hevet prisen på månedskortet, har salget økt med 15 prosent. Likevel vil Venstre senke billettprisene.

 

29. januar økte Ruter prisen på 30-dagersbilletten fra 690 til 708 kroner for én sone. Likevel ble det solgt cirka 1,5 millioner slike billetter i løpet av første halvår, mot rundt 1,3 millioner i første halvår i fjor.

– Det tilsvarer en vekst på cirka 15 prosent, opplyser kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg.

Tidligere i august la Statistisk sentralbyrå fram tall som viser at det er blitt dyrere å reise med alle typer kollektivtransport her til lands. Fra 2005 til 2016 steg prisene på buss og taxi med over 50 prosent. I samme periode økte prisene på tog, T-bane og trikk med om lag 30 prosent.

Les også: Sparer to millioner kroner i uka

– Billigere

Janborg har derimot en helt annen historie å fortelle.

– I 2008 ble månedskortprisen i Oslo satt ned fra 720 til 550 kroner, og 10 år etter er prisen fremdeles under 2007-nivået, opplyser hun.

Like fullt ønsker Venstres Guri Melby at det skal bli billigere å reise kollektivt i Oslo og Akershus.

– Etter enigheten i Oslopakke 3 i fjor, der det ble vedtatt at de kollektivreisende skal bidra med 150 millioner kroner i året til bygging av ny kollektivinfrastruktur, vet vi at prisene vil stige mye i årene som kommer, påpeker Melby.

– Vi har fortsatt ikke fått noen klare svar fra verken Ruter eller byrådet på hvor stor prisøkningen kan bli, men i og med at byrådet tidligere har sagt at de vil skjerme månedskortene, risikerer vi et prishopp på enkeltbilletter på opp mot 20 prosent, fortsetter hun.

Melby frykter at en slik økning kan føre til at den sterke veksten i antall reisende over mange år, kan komme til å stagnere. Det igjen kan gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Kjempet dette gjennom

– Da vi satte ned prisene i 2008, etter at Venstre kjempet gjennom dette i budsjettet med Høyre og Frp, fikk vi en kraftig økning i billettsalget. Nå har vi i en tiårsperiode greid å holde prisene på samme nivå, og vi har i hele perioden hatt en sterk vekst i billettsalget. Selvsagt skyldes ikke dette bare pris, også forbedringer i rutetilbudet, men jeg tror at begge deler teller, sier Melby.

– Hvordan vil du finansiere billigere Ruter-billetter?

– Ruter går med store overskudd. I 2016 var det på 180 millioner kroner, og i 2017 vil det mest sannsynlig bli på rundt 200 millioner, ikke minst takket være økte statlige overføringer. Dette må komme de reisende til gode ved å holde billettprisene nede.

Gro Feldberg Janborg påpeker at «Ruters overskudd går i sin helhet tilbake til kollektivtrafikken, og brukes nå til å forsterke rutetilbudet.»

Les også: 1.116 flere avganger