Flere partier i Troms dropper å møte i fellesnemnda for Troms og Finnmark

Troms Sp og flere andre fylkeslag nekter å møte i fellesnemnda for Troms og Finnmark. Troms Ap vil ikke fatte vedtak uten Finnmark-representantene til stede.

 

Av Linus Røvik Hauge

– Vi anser at det ikke er etablert en fellesnemnd i henhold til inndelingsloven så lenge Finnmark ikke har oppnevnt representanter. Derfor kommer vi ikke til å stille med representanter i Fellesnemnda så lenge Finnmark ikke har representanter der, sier Senterpartiets gruppeleder Irene Lange Nordahl til NRK.

Torsdag besluttet fylkestinget i Finnmark at de ikke vil delta i nemnda som skal forberede og gjennomføre sammenslåingen av de to fylkene, og bare en halvtime senere varslet kommunalminister Monica Mæland (H) at hun endrer bestemmelsene om nemndas sammensetning.

Ved å justere på antall medlemmer fra hvert av fylkene vil nemnda være beslutningsdyktig selv om ingen fra Finnmark deltar i det videre arbeidet. Etter endringen er antall medlemmer fordelt forholdsmessig etter innbyggertallet i de to fylkene.

Vil ikke møte

Fellesnemnda skulle opprinnelig bestått av 19 medlemmer valgt av fylkestinget i Troms og 17 valgt av fylkestinget i Finnmark. Departementets forskriftsendring innebærer at Troms fortsatt får 19 medlemmer, mens Finnmark bare får 9. Selv om nemnda i teorien er beslutningsdyktig, selv om finnmarksbenken skulle utebli – riktignok forutsatt at Troms-delegatene stiller, er det noe helt annet i praksis.

Ifølge NRK ligger det nemlig an til at heller ikke Rødt, Miljøpartiet De Grønne eller SV vil møte opp i nemnda. Sammen med Sp har partiene totalt fem medlemmer.

Leder Cecilie Myrseth i Troms Arbeiderparti rister på hodet over kaoset og sier partiets representanter vil møte opp i nemnda, men ikke fatte vedtak uten finnmarksrepresentantene til stede. Når heller ikke Ap vil fatte vedtak, vil fellesnemnda dermed ikke være beslutningsdyktig.

– Nå har Mæland tid fram til august med å finne en løsning på denne utfordringen, men det vi ikke kommer til å akseptere fra Arbeiderpartiets side, er at ansvaret legges på et fylke, når ansvaret er hennes eget, sier Myrseth.

– Vi er oppe i en veldig alvorlig situasjon, den har vært kaotisk og nå er den i krisemodus, sier Myrseth.

– Veldig beklagelig

Høyres gruppeleder i Troms fylkesting Ole-Johan Rødvei legger ikke skjul på at han er skuffet:

– Det er veldig beklagelig at Finnmark fylkesting ikke vil være med i demokratiseringsreformen, som den nye regionreformen er, sier han.

Monica Mæland opplyser i et brev til fylkeskommunene i Troms og Finnmark at hun er beredt til å gjøre flere endringer i forskriftens bestemmelser om sammensetning og fullmakter på et senere tidspunkt. Høyre-statsråden nevner spesifikt at det kan være aktuelt å øke Finnmarks representasjon dersom fylkestinget skulle snu og likevel bestemme seg for å delta i sammenslåingsarbeidet.

– Det er beklagelig at Finnmark ennå ikke har valgt sine medlemmer til fellesnemnda. Jeg oppfordrer fortsatt fylkestinget i Finnmark til snarest å velge medlemmer til nemnda. Medlemmer i Finnmark fylkesting vil kunne tre inn i fellesnemnda så snart de er valgt, skriver Mæland i brevet.

Etter ønske fra fylkestinget i Troms har departementet utsatt det første møtet i fellesnemnda til 13. august.

(NTB)