Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Flere krav til sjefen for å hindre vold

En ny forskrift skal forebygge vold og trusler i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

 

Hauglie mener Dagsavisens sak om at det i fjor ble anmeldt 209 tilfeller av trusler eller vold mot helsepersonell, bekrefter et alvorlig og kjent problem.

– Det er mange ansatte som blir utsatt for vold og trusler, og mange av dem er offentlige ansatte. Mange er helsepersonell, men også andre arbeidsgrupper blir rammet, sier arbeidsministeren til Dagsavisen.

Hun minner om at det ikke er mange år siden en sosionom ble drept på jobb i Asker.

– Det er et eksempel av mange, på hvor alvorlig dette problemet er, sier statsråden.

Les også: Stortingsrepresentant ble selv truet da hun var lege

Krav til kartlegging

Dette problemet vil regjeringen gjøre noe med. Hauglie forteller at de derfor har utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft 1. januar i år.

– Denne forskriften skal nettopp forebygge vold og trusler mot ansatte. Her stiller vi flere krav til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal både kartlegge risikoen for at ansatte kan på deres arbeidsplass kan bli utsatt for vold og trusler, men også legge til rette for at ansatte selv får opplæring om hvordan de kan forebygge dette. Det kreves også at arbeidsgiver iverksetter tiltak om nødvendig, sier Hauglie.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Håp om fremgang

Det kan for eksempel være at to ansatte skal jobbe sammen dersom de skal hjelpe en bruker som ofte er utagerende.

– Vi håper og tror at denne forskriften vil bidra til at færre opplever vold og trusler, sier statsråden.

– Hvordan skal dere følge opp dette?

– I hovedsak er det Arbeidstilsynet, som skal følge opp denne typen hendelser. Når arbeidsgiver nå skal få bedre rutiner, tror jeg det vil merkes, sier Hauglie.