Flere institusjoner reagerte på Ludvigsens mange uanmeldte kveldsbesøk

Flere vitner sier de reagerte på at Svein Ludvigsen rett som det var dukket uanmeldt opp på institusjoner på ettermiddags- og kveldstid for å treffe beboerne.

 

Fylkesmann Ludvigsens praksis med å komme til institusjonene på ettermiddags- og kveldstid var så uvanlig at to ledere ved to forskjellige institusjoner uavhengig av hverandre varslet Barne-, ungdoms- og familieetaten. Regionleder Pål Christian Bergstrøm tok saken videre til sin leder for å avklare om praksisen var innenfor fylkesmannens mandat til å føre tilsyn med institusjonene.

– Det er viktig å påpeke at vi da ikke hadde den informasjonen vi har nå. Den gangen var ikke besøkene betraktet som noen stor sak. Vi hadde ingen bekymringer for kontakten med barna, sa Bergstrøm da han vitnet i straffesaken mot den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren fredag formiddag.

Blant institusjonene som fikk slike besøk av Ludvigsen, var Silsand ungdomssenter, der en av de fornærmede – en nå 26 år gammel, lettere psykisk utviklingshemmet mann – bodde. I tiltalen står det blant annet at Ludvigsen oppsøkte fornærmede på ungdomshjemmet, og at han under en seremoni overleverte fornærmede norsk statsborgerskap.

– Hadde dette handlet om bekymringer over utilbørlig opptreden overfor barn, overgrep eller andre ting, ville jeg ha inngitt et skriftlig varsel og håndtert det på en helt annen måte, sa Bergstrøm.

Les også: Svein Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med fornærmet i straffesaken

Oppsøkte institusjoner

Den tidligere statsråden og fylkesmannen fortalte selv i sin forklaring av han i ledige stunder gjerne kunne be sjåføren sin kjøre innom institusjoner, slik at han kunne avlegge beboerne et besøk. Dette kun fordi han hadde et sterkt sosialt engasjement, hevdet han i forklaringen.

Sentralt i bevisene mot Ludvigsen er forklaringene til tre menn, som alle kom til Norge som unge asylsøkere. To av dem bodde på institusjoner da de ble kjent med den daværende fylkesmannen. Begge hevder at de anså ham for å være en mektig og innflytelsesrik mann, som kunne hjelpe dem med opphold og statsborgerskap.

Den tredje fornærmede har en likelydende historie, men traff Ludvigsen på jobb i fylkeshuset.

Aktor mener den posisjonen Ludvigsen hadde som fylkesmann var avgjørende for at han angivelig oppnådde seksuell omgang med de tre. I tiltalen beskrives det hvordan han aktivt oppsøkte institusjoner hvor to av de fornærmede bodde.

Det er ubestridt at den hovedfornærmede hadde omfattende og hyppig kontakt med Ludvigsen gjennom flere år, og at han ble med fylkesmannen blant annet på hytteturer. Ludvigsen benekter imidlertid kategorisk å ha utnyttet noen seksuelt, og har kun erkjent tre tilfeller med seksuell omgang – i Oslo, etter at han hadde pensjonert seg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Syntes det var merkelig

Også et vitne, som jobbet som miljøarbeider ved en institusjon på midten av 2000-tallet, fortalte at han en kveld fikk fylkesmannen på døra. Svein Ludvigsen ville inn og hilse på beboerne. Vitnet visste ikke hvem personen var, men fikk forståelse av at han var fra Fylkesmannen.

– En kveld der jeg var alene på avdelingen, dukket det en mann opp på døra og spurte om å få prate med en ungdom som bodde på institusjonen. Det var rett før leggetid, så jeg sa at han måtte henvende seg til leder og avtale et møte. Det respekterte han, sa vitnet da han forklarte seg.

Mannen forklarte at Ludvigsen besøkte fornærmede på institusjonen ved flere anledninger, og at han fant Ludvigsens stadige kontakt merkelig. Ungdommene på institusjonen anså mannen som svært viktig og ville derfor gjerne ha kontakt med ham.

– Jeg spurte leder om dette var greit, om det var sånn det skulle være. Det ble situasjoner mellom oss og ungdommene når vi måtte nekte dem å dra til ham. Det gjorde jobben vår veldig vanskelig, men jeg var nyutdannet og ble ikke møtt på min bekymring.

Også hovedfornærmedes ekskjæreste vitnet i retten, om hvordan hun reagerte da hun oppdaget bildet av fornærmede og Ludvigsen i en seksuell situasjon på fornærmedes telefon. Forlovelsen ble brutt og gifteplanene falt grus, fortalte hun. (NTB)

Les også: Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld