Flere innstilte tog i vente

Sommerstengt jernbane etterfølges av høststengt jernbane. Regn med buss for tog også i tida framover.

På Vys nettsider omtales nå om lag 30 tilfeller av arbeid på jernbanen som enten allerede er påbegynt, eller som blir igangsatt fram mot advent.

Fra Bodø i Nord til Halden i øst og Sandnes i vest, i alt på 12 banestrekninger, ifølge Bane Nor, er det planlagt arbeider med varighet fra et par timer til flere uker. I noen nattetimer vil hele jernbanenettet bli berørt ved full stans i all togtrafikk.

Alt dette kommer i tillegg til de mange forsinkelsene og ikke planlagte innstilingene i togtrafikken de seneste dagene på grunn av både signalfeil, jordfeil og strømproblemer.

Les også: Parti for rett toglinje fikk mange stemmer i Sarpsborg

– Må stenge

– Vil de planlagte arbeidene innebære innstilte avganger og buss for tog?

– Ja, det blir dessverre innstilte tog fordi vi må stenge for vanlig togtrafikk for å få gjort nødvendig arbeid på sporet, svarer pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

– Vil togtrafikken bli påvirket på annet vis?

– Ja, i noen tilfeller kan det bli noen dager med lavere hastighet for at det fornyede sporet skal «sette seg». Andre ganger kan faktisk det motsatte skje, at vi kan sette opp farten på en banestrekning igjen fordi vi har reparert en feil på sporet som har tvunget oss til å senke farten.

– Hvorfor ble ikke disse arbeidene utført i sommer når det likevel var sommerstengte strekninger?

– I sommer var det Østfoldbanen og Drammensbanen som ble stengt, mens trafikken gikk som normalt på de andre banene. De andre banene trenger også vedlikehold, men ulempen blir for stor for de reisende dersom vi stenger for mange strekninger på én gang. Vi gjør vedlikeholdsarbeid også nattestid, men noe arbeid krever at vi stenger, for eksempel nye brukar, underganger, skinner og sporveksler.

Til tross for det Skarpen forteller, er heller ikke Drammensbanen eller Østfoldbanen «fredet» i høst. Av Bane Nors egne nettsider går det fram at det skal utføres arbeider på Østfoldbanen og Drammensbanen, henholdsvis nå i september og i oktober.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Er i rute så langt

I mai presenterte Bane Nor sin «Vedlikeholdsoversikt 2019», som ramset opp hele 127 større og mindre tiltak som skulle utføres på Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Gardermobanen, Hovedbanen, Drammensbanen, Bratsbergbanen, Spikkestadbanen, Sørlandsbanen, Numedalsbanen, Arendalsbanen, Bergensbanen, Randsfjordbanen, Roa-Hønefossbanen, Flåmsbana, Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Solørbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Blant tiltakene som ble ramset opp var skinnebytte, svillebytte, bytte av sporveksler, skogrydding, bruarbeider, tunnelsikring, gjerding og fornyelse av både snøoverbygg og dreneringsanlegg.

– Hvordan er framdriften i de angitte arbeidene? Er dere i rute?

– Ja! Vi er i rute så langt, og det er ingen ting som tyder på at vi ikke kommer i mål med de arbeidene som gjenstår i år, svarer Skarpen.

Selv om både Bane Nor og Jernbanedirektoratet gjentatte ganger har påpekt at vedlikeholds- og fornyelsesarbeidene på sikt vil bidra til et langt bedre jernbanetilbud, er misnøyen med stenging av jernbanestrekninger stor både blant politikere og passasjerer.

Les også: Båt, bil, fly eller tog i Nord?

– Jeg blir kvalm

– Vi må se på om periodene vi stenger, er lenger enn strengt nødvendig, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Aftenposten 31. august.

– Vi må se på om vi kan sette inn mer alternativ kapasitet, og om vi har nok tiltak som bidrar til at trafikkflyten for passasjerene er god nok i periodene det er stengt, fortsatte han.

I oppfølgingen av dette skal Jernbanedirektoratet nå i løpet av høsten finne ut om det er nødvendig å sommerstenge togtrafikken, om arbeidet kan gjøres smartere og om det finnes bedre løsninger enn buss for tog, ifølge samme avis.

At frustrasjonen er stor blant mange reisende er hevet over enhver tvil. Det går også fram av en rekke klagebrev sendt Samferdselsdepartementet i sommer.

«Jeg forstår ingen ting. Dere pøser inn milliarder på milliarder i Bane Nor/Vy og det går så usannsynlig tregt og det blir heller ikke bedre», skriver en mangeårig togpendler på strekningen Drammen-Oslo, i et brev til samferdselsministeren, datert 18. juli i år.

«Jeg er så lei av å høre unnskyldningene om etterslep at jeg blir kvalm. Det er de strekningene der de har gjort mest som skaper mest togstans», fortsetter vedkommende.

«I år er det dessverre verre enn noensinne», skriver togpendleren også, som påpeker at han «er i den ulykksalige situasjonen at jeg er tvunget til å pendle med tog».

 

Her skal det jobbes

Her er noen av strekningene som blir berørt av arbeider enten på dagtid, kveldstid, nattestid, på hverdager og/eller i helgene i dagene og ukene framover, ifølge Bane Nors seneste oversikt:

* Hønefoss-Bergen

* Skøyen-Drammen

* Eina-Gjøvik

* Strømmen-Lillestrøm

* Lillestrøm-Kongsvinger

* Mo i Rana-Dunderland

* Skøyen-Spikkestad

* Varhaug-Ganddal

* Trondheim S-Bodø

* Drammen-Tønsberg

* Oslo S-Halden/Kråkstad

Vys oversikter viser i tillegg arbeider på blant annet disse strekningene:

* Sandnes-Egersund

* Ski-Rakkestad

* Lillehammer-Ringebu