Totalt 11 russ anmeldte voldtekter i løpet av russetiden i fjor. FOTO: VEGARD GRØTT / NTB SCANPIX

Flere grove russevoldtekter

Minst 11 russ anmeldte voldtekter i forbindelse med russefeiringa i fjor. Flere skal ha grenset til overfallsvoldtekt, ifølge Kripos.

Russefeiringen er godt i gang. 50.000 rød- og blåkledde ungdommer feirer i disse dager at skolegangen snart er over. Men feiringen går ikke helt uproblematisk for seg.

For første gang har Kripos kategorisert anmeldte russerelaterte voldtekter i fjor. Gjennomgangen viser at politiet mottok minst 11 anmeldelser i løpet av russetiden i fjor. I tillegg kom det et fåtall anmeldelser i etterkant.

– De sakene vi kikket på viste at det egentlig var lite beruselse. Ofrene hadde drukket, men de lå ikke rett ut. Halvparten av voldtektene grenset til overfallsvoldtekt. Det skjer fort, og det var ingen flørtefase i forkant. Alle elleve tilfellene skjedde i forbindelse med toalettbesøk eller i skogkanten, sier politioverbetjent Birgit Dramdal Haukland ved Kripos.

Kommentar: Det er ingen grunn til å godta en festkultur der folk må ha med seg pepperspray for å føle seg trygge (Hege Ulstein)

– Gutta må ta ansvar

Av de elleve tilfellene var det tre tilfeller der det var mer enn én gjerningsmann. Blant gjerningsmennene var det både russ og ikke-russ som har oppsøkt russearrangementer.

Samtidig presiserer Kripos at når det er snakk om få saker er det vanskelig å dra noen tydelige og generelle konklusjoner. Samtidig frykter de store mørketall, særlig hva gjelder såkalte festvoldtekter der gjerningsmann og offer gjerne kjenner hverandre.

– Her er det gutta som må ta en større del av ansvaret. De må ta ansvar for seg selv og kompisene sine, og sørge for at man ikke havner i en situasjon der grensene er uklare. En voldtekt får store konsekvenser både for ofrene og de som utfører den, råder Dramdal Haukland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangedobbel risiko

Amnesty International har i en årrekke kjørt kampanjen NeiErNei inn mot russen for å hindre voldtekter i forbindelse med russefeiringa. Politisk rådgiver Patricia Kaatee sier de har svært positive erfaringer med å samarbeide med russen.

– Vår erfaring med russen er at de er ekstremt opptatt av forebyggende arbeid mot voldtekt, og er svært positive til dette arbeidet, sier hun, og skryter også av russeorganisasjonene, arrangører og distributører.

Hos Norges største arrangør av russetreff, ROK, presiserer de at de ikke hadde noen overfallsvoldtekter i fjor. Likevel er det en rekke helse- og sikkerhetstiltak på russetreffene.

– Vi har profesjonelt vakthold, og hundrevis av voksne mennesker er til stede. Vi har egne patruljer som påser at alle har det fint, sanitet, i tillegg til gjerder, lys og atskilte toaletter med vakthold. Det er langt tryggere å være på et sånt arrangement enn et spontant russetreff, sier daglig leder Anniken Jakobsen.

– Resten av året jobber vi mye med holdningsskapende arbeid, blant annet med Amnesty. Den kampanjen har russen virkelig tatt til seg, og har nærmest blitt en fanesak i russetiden.

Les også: Åtte russ tatt med hasj i Drammen