I oktober i 2012 besøkte Dagsavisen det nye biogasskraftverket i Nes. Nå er det snart klart for produksjonsstart, noe som vil redusere behovet for diesel. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Flere grønne og færre grå jobber

GRØNN FRAMTID: Samtidig som Statoil kutter i bemanningen, åpner det seg store muligheter for framtidig jobb i den grønne energisektoren, viser ny rapport.

Statoil vil i tida framover foreta årlige kutt i milliardklassen, ifølge offshore.no. Mandag fikk de ansatte beskjed om at 100 stillinger skal kuttes innen selskapets forretningsutvikling. Tidligere er det blitt kjent at 239 av Statoils stillinger innen IT, eiendomsdrift, økonomi og finans, forsvinner.

Situasjonen er en helt annen for dem som i stedet for å være fossile, satser på fornybar energi.

Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA), varsler at det kan bli nær tre ganger så mange grønne arbeidsplasser i løpet av de neste 16 årene.

 

11 millioner nye jobber

Anslagsvis 5,7 millioner mennesker verden over var direkte og indirekte ansatt i fornybar energi-sektoren i 2012, ifølge en fersk rapport fra IRENA. Med nok investeringer og kapasitetsøkninger kan antallet øke til 16,7 millioner fram til 2030.

Jobbene vil komme både innen kraftproduksjon, i byggsektoren, innen transport og i industrien. I 2030 vil de aller fleste være innen bioenergi, med anslagsvis 9,7 millioner jobber.

På samme tidspunkt vil det være om lag to millioner jobber i tilknytning til både vindenergi, solenergi og soloppvarming.

- Det skjer et energiskifte over hele verden. Fornybar energi er et kinderegg som gir arbeidsplasser, utviklingsmuligheter og bedre helse for alle, konstaterer seniorrådgiver for klima og energi i WWF-Norge, Ragnhild E. Waagard.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, er langt på vei av samme oppfatning.

- Næringsstrukturene endrer seg hele tida, og behovet for fornybar energi øker stadig, sier han til Dagsavisen.

Et eksempel på dette er den nært forestående åpningen av Norges første biogasskraftverk. I mars begynner produksjonen av flytende biogass ved anlegget som er plassert i Nes i Akershus. Produksjonen, som er basert på matavfallet til Oslos innbyggere, skal sørge for at kollektivselskapet Ruter kan slutte å bruke diesel på 135 av sine busser. Dette vil bidra til at CO2-utslippene i Oslo reduseres med 10.000 tonn i året.

 

- Tøff konkurranse

Bjørnstad mener likevel at det ikke nødvendigvis er holdepunkter for å tro på en tredobling av grønne arbeidsplasser også i Norge de neste 16 årene.

- Det er veldig typisk i alle vekstnæringer å anslå sitt eget behov for ny arbeidskraft, uten å tenke på konkurransen om akkurat de samme arbeidstakerne, påpeker han.

Bjørnstad peker på at helseteknologi, IKT og andre tekniske yrker representerer den største konkurransen om de best kvalifiserte arbeidstakerne. Sjeføkonomen mener petroleumsnæringens fortsatt sterke posisjon i Norge, er en annen grunn til at økningen i grønne arbeidsplasser ikke vil bli like stor her til lands, som internasjonalt.

- Vi har en klar energivridning fra petroleumsnæring til en grønn næring i Norge. Men samtidig trekker fortsatt den høykompetente arbeidskraften mot oljenæringen, fordi få andre sektorer kan konkurrere med lønnsvilkårene der. Jeg tror ikke at man i Norge i aller nærmeste framtid vil se at petroleumsnæringen avgir denne typen arbeidskraft, sier Bjørnstad.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), er av en helt annen oppfatning. Han tror potensialet for vekst i de grønne næringene er langt høyere enn det som blir forespeilet i IRENA-rapporten.

- Uansett bidrar slike forskningsfunn til en mental endring om at løsningene på klimaproblemene ikke er sære, problematiske og kostbare, men at de tvert imot innebærer å hoppe på den nære framtids «mainstream» økonomi, sier Hansson til Dagsavisen.

Hansson har overfor Dagsavsein tidligere spådd en nært forestående «dommedag» for fossil energi, og står fast ved det.

- Hele poenget med framveksten av grønn energi, er at den skal fjerne den fossile. Den fornybare energien er fossil energis verste dødsfiende, avslutter en kampklar Hansson.

Ragnhild E. Waagaard i WWF-Norge mener vi nå må ta konsekvensen av dette.

- Norge satser i altfor stor grad på oljen. Vi trenger flere bein å stå på. Fornybar energi kan gi mange nye arbeidsplasser også her til lands.

samfunn@dagsavisen.no

 

 

FORNYBAR ENERGI

Kommer fra naturlige prosesser som etterfylles hele tiden.

Omfatter elektrisitet og varme generert fra sol, vind, hav, vannkraft, biomasse, jordvarmeressurser, biodrivstoff og hydrogen utvunnet fra fornybare ressurser.

Bruk av fornybar energi fører ikke til økt global oppvarming, i motsetning til bruken av olje, gass og kull.

Fornybar energi står for 19 prosent av all produksjon av elektrisitet i verden.

Det satses nå veldig på både vind- og solenergi i mange land, blant annet i Tyskland og Kina.

Bruk av fornybart biodrivstoff har bidratt til en betydelig nedgang i oljeforbruket i USA.

Kilder: Det internasjonale energibyrået og Wikipedia.