FORURENSENDE: Fracking har blitt forbudt i flere land nå, fordi utvinningsmetoden kan føre til forurensning av både grunnvann og atmosfære.

Flere forbyr fracking

Samtidig som Statoil fortsetter å satse tungt på utvinning av skifergass ved hjelp av såkalt fracking, innfører stadig flere land forbud mot metoden.

* Frankrike bannlyste fracking i fjor, etter massiv motstand mot slik gassutvinning i befolkningen.

* Landsomfattende protester i Bulgaria førte til at landets politikere iverksatte et tilsvarende forbud der, tidligere i år.

* Tyskland har midlertidig stoppet all skifergassaktivitet, mens de miljømessige konsekvensene blir utredet.

* Også i deler av USA, Canada, Sør-Afrika og Sveits, er ikke fracking lenger tillatt, enten midlertidig eller permanent.

* Romania og Tsjekkia planlegger lignende forbud, ifølge tidsskriftet Acid News.

- Dette er definitivt godt nytt. Skal man i det hele tatt ha noe håp om å unngå farlige klimaendringer må både skifergassen og oljesanden, i tillegg til mye av den tradisjonelle oljen og gassen, bli liggende i bakken, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge, mener at norske politikere ikke kan ignorere at andre lands politikere innfører forbud mot fracking.

- Statoils satsing på fracking kan ikke forsvares med hensynet til norske arbeidsplasser. All denne gassutvinningen skjer utenlands. Det er derfor utelukkende for å tjene penger at Statoil satser på fracking. Samtidig innebærer frackingen en direkte undergraving av politikernes klimamålsettinger, mener Skedsmo.

Statoil har fått mye kjeft for sin stadig mer omfattende satsing på fracking i USA og andre land. Fracking kan både føre til at grunnvann forurenses og til utslipp av store mengder av klimagassen metan, som er langt farligere enn CO2. Fracking er også svært arealkrevende og fører til at store landområder blir ødelagt. I England kan fracking ha utløst jordskjelv, etter at store mengder med kjemikalier og vann er blitt presset ned i bakken ved høyt trykk.

 

Økt skepsis

Likevel ble det så sent som i slutten av juni kjent at Statoil hadde kjøpt seg inn i seks letelisener i skiferområdet i Australia. Olje- og gasselskapet, som allerede har satset milliarder på fracking i USA, har også ambisjoner om skifergassutvinning både i Kina og Sør-Afrika. Både her og i mange andre land finnes det enorme lagre av skifergass, ifølge det internasjonale energibyrået IEA.

Også land som ligger langt nærmere oss, slik som Sverige og Danmark, kan ha store reserver av skifergass. Men mens leteboringen er stanset i Sverige, har den danske regjeringen gitt oljeselskapet Total tillatelse til leteboring der, sammen med det statlige olje- og gasselskapet Nordsøfonden.

Dette betyr likevel ikke at det er fritt fram for fracking i Danmark. I midten av juni innførte nemlig også danskene et midlertidig forbud mot denne formen for gassutvinning.

- Miljøspørsmålene og en utbredt skepsis i blant annet USA og Europa, har ført til skepsis i Danmark også. Sett i lys av dette innfører jeg en midlertidig pause for nye tillatelser til leting etter skifergass på land, uttalte klima- og energiminister Martin Lidegaard, da han orienterte Folketingets energiutvalg.

Konsekvensen av dette er at Total og Nordsøfonden blir alene om å drive leteboring i Danmark. Mer omfattende leteboring kan tidligst bli iverksatt i 2014, skriver det danske tidsskriftet Ingeniøren.

 

Moe mot strømmen

Norges olje- og energiminister, Ola Borten Moe, har så langt vist seg å være en varm tilhenger av skifergass. Han har blant annet uttalt at ukonvensjonelle olje- og gassforekomster, slik som olje fra tjæresand, skifergass og skiferolje, kommer til å spille en betydelig rolle i framtidas energimiks.

- Det dreier seg om store ressurser som befinner seg i vel regulerte demokratier i den vestlige verden. Disse ressursene kommer til å bli utnyttet, og da er det uhyre viktig å gjøre det på en best mulig måte, uttalte Moe til Adresseavisen, etter å ha blitt invitert til Canada av Statoil i fjor høst.

Nå kan Haltbrekken og Skedsmo konstatere at flere av de «vel regulerte demokratiene» gjør noe helt annet enn hva Moe forutsatte.

- Jeg håper enda flere land innfører forbud mot fracking, og at norske myndigheter viser seg som en mer ansvarlig eier av Statoil, slik at vi kan unngå flere investeringer av denne typen, sier Haltbrekken.

 

- Forsvarlig

Statoil på sin side mener gassutvinningen er langt mindre problematisk.

- Naturgass vil være viktig for verdens energiforsyning i mange tiår fremover, og representerer en umiddelbar mulighet for sterk reduksjon av CO2-utslipp gjennom å erstatte kull i kraftproduksjon, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil til Dagsavisen.

- Vi tar miljøutfordringene ved fracking på alvor. Gjennom åpenhet om utfordringene og samarbeid i industrien kan vi medvirke i myndighetenes arbeid med å videreutvikle regulering for forsvarlig utvinning, mener Lindbæk.