Flere får komme inn i Norge for å jobbe

Regjeringen lemper enda litt på reglene for hvem som får reise inn i landet. Det gjør at flere europeere får komme og jobbe.

Fra 16. mars har regelen vært at utlendinger uten oppholdstillatelse skal bortvises av hensyn til folkehelsen. To uker senere ble det myket opp for arbeidstakere i noen næringer, spesielt landbruket.

Men fra torsdag av får flere EØS-borgere komme for å jobbe her i landet.

De nye reglene lyder som følge: 

  • Det er ikke lenger krav om at de er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.
  • Ei heller må de ha begynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført. 

Reglene for karantene vil fortsatt gjelde for dem som kommer for å jobbe, presiserer regjeringen.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Regelendringene vi nå har gjennomført er viktige for å lette flyten av arbeidskraft, og vil bidra til mindre usikkerhet knyttet til hvem som har rett til innreise og hvem som risikerer å bli bortvist, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.