Flere binner og bjørnunger enn på ti år

Brunbjørnene er totalfredet og står på rødlista over truede arter i Norge. Nå viser en nasjonal overvåking en positiv utvikling for bestanden.

Det skriver Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på nettsidene sine.

I 2018 ble det registrert flere binner og bjørnunger i Norge enn på ti år.

– Prøvene fra 2018 ga informasjon om 138 ulike bjørner; 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner. Det er 13 flere enn i 2017, og det har ikke vært registrert flere binner siden vi startet den landsdekkende overvåkingen i 2009, forteller overingeniør Ida Fløystad i Nibio.

Bedre kjønnsfordeling

Tidligere har det vært flere hannbjørner enn binner i Norge. Dette som en følge av at unge hannbjørner vandrer inn over landegrensen på leting etter binner og territorier. Hannbjørnene alene gir ikke en stabil bestand, derfor er det gledelig at kjønnsfordelingen har blitt langt mer balansert i løpet av de siste ti årene, skriver Nibio.

– Vi kan anslå at det var rundt åtte ynglinger i 2018, forteller Fløystad. Det er det høyeste estimatet siden vi startet den landsdekkende innsamlingen.

Likevel er det et stykke igjen til Stortingets mål, som ligger på 13 årlige kull med bjørnunger. 

Siden 2009 har forskerne analysert prøver av bjørnebæsj og bjørnehår sendt inn fra ulike steder rundt om i landet. Gjennom analysene får forvaltningen nødvendige opplysninger om bjørnestammen i norske skoger.

Les også: Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd

(©NTB)