Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen går av

Fiskeri- og sjømatsminister Geir Inge Sivertsen (H) ba fredag om å gå av, opplyser departementet i en pressemelding.

Saken oppdateres

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, fortsetter han.

Mistillitsforslag

SV fremmet tidligere fredag et mistillitsforslag mot Sivertsen etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

Sivertsen opplyser at han har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn, men opplever at sakene likevel tar all tid og oppmerksomhet.

– Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, skriver han.

Fikk etterlønn

Dagbladet avslørte tidligere i februar at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Sivertsen fikk også full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og senere fiskeriminister 24. januar, skrev VG og Aftenposten

Les også: Sivertsen er ferdig

Fakta om Sivertsen-saken

* 4. november ble Geir Inge Sivertsen (H), daværende ordfører i Lenvik kommune, utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. 24. januar ble han fiskeri- og sjømatminister.

* Samtidig søkte og fikk Sivertsen innvilget 120.000 kroner i etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører. I samme periode hadde han full lønn som statssekretær, avslørte Dagbladet 14. februar.

* Sivertsen selv kaller søknaden om etterlønn en glipp og varslet mandag 24. februar at han nå har tilbakebetalt hele beløpet og annullert avtalen.

* Ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes krone for krone for annen inntekt. Dette sto imidlertid ikke i den nye sammenslåtte kommunen Senjas egne regler, har rådmann Hogne Eidissen uttalt til Dagbladet.

* Ifølge Aftenposten og VG skal Sivertsen også ha mottatt godtgjørelse på rundt 54.000 kroner som folkevalgt i fylkestinget for Troms og Finnmark, samtidig som han har vært statssekretær og statsråd.

* Sivertsen sier han vil betale tilbake all godtgjørelse som han har mottatt fra fylkestinget etter 1. januar.

* 28. februar varslet Sivertsen at han går av.

(Kilde: NTB)