Fire ungdomspartier har registrert metoo-varsler i 2019

Det er registrert til sammen ti nye metoo-varsler i fire forskjellige ungdomspartier i løpet av 2019, melder VG.

– Vi jobber systematisert med håndteringen av varsler, og jobber hele tiden med å bygge en organisasjon der terskelen for å si fra skal være lav, sier Sara Juriks, generalsekretær i Unge Høyre, til avisen.

I løpet av 2019 har det blitt registrert fem varsler i Fremskrittspartiets Ungdom, to i Unge Høyre, to i Kristelig Folkepartis Ungdom og ett i Unge Venstre.

Alle varslene er ferdigbehandlet, bortsett fra ett, som er under behandling hos KrFU.

Samtlige ungdomspartier forteller at de har tatt lærdom av metoo-kampanjen.

– Når oppmerksomheten rundt dette problemet stiger i samfunnet generelt, har det naturlig nok også gjort det i vårt parti. Det tenker jeg er bra, hvis vi skal få bukt med denne typen problematikk, sier generalsekretær i KrFU Otto Galtung.

Ingen av ungdomspartilederne vil gi kommentar til VG om konsekvenser av varslene i 2019 har av hensyn til de som har varslet.

Senterungdommen, Arbeidernes ungdomsfylking, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom oppgir ikke å ha mottatt noen nye varsler i 2019. (NTB)

Lest denne?: Skuespiller og aktivist Alyssa Milano sammenligner Trump-tilhengere med Ku Klux Klan-medlemmer