Fire år etter uførereformen er flere uføre

Erna Solberg (H) hadde mål om færre varig uføre og flere uføretrygdede med deltidsjobb da hun ble statsminister, men flere piler peker i feil retning.

I opposisjon kritiserte Høyre-leder Erna Solberg den rødgrønne regjeringen for å ikke gjøre nok for å bremse økningen i antall uføretrygdede. Aftenposten skriver at heller ikke Solberg-regjering har lyktes med dette, fire år etter uførereformen.

Avisen skriver at aldri før har så mange mottatt uføretrygd, at andelen uføre kvinner har aldri vært så høy som nå (12,2 prosent) og at andelen uføre er også i ferd med å nærme seg rekordårene 2003 og 2004. Da var andelen var oppe i 10,4 prosent av alle i yrkesaktiv alder (18-67 år).

– Jeg mener at man må være klar over at å få ned veksten i antall uføre, det tar lang tid, sier Solberg til Aftenposten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lyspunktene er derimot at færre går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Mange som hadde gått lenge på AAP, gikk over på uføretrygd etter at regjeringen Solberg strammet inn på regelverket for AAP.

Det er en nedgang i andelen 100 prosent uføre blant nye uføre.

Statsministeren tror færre på AAP etter hvert vil påvirke uførestatistikken positivt, siden mange går rett fra AAP og over på trygd. Høyre-lederen sier også det er lange og tunge prosesser, og at det ikke er slik at selv om de så en positiv trend for to år siden, så ser man et kjemperesultat nå.