Finnmark forbereder mulig søksmål mot staten

Finnmark fylkeskommune har hyret inn advokatfirmaet Kluge, og forbereder seg nå til et potensielt søksmål mot staten for å stanse fylkessammenslåingen.

Kluge har på oppdrag fra fylkeskommunen ettergått saken for å undersøke om fylkeskommunen har et rettslig grunnlag for å gå til sak.

– Det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig, konkluderer nå advokatfirmaet, som er blitt bedt om å lage et utkast til søksmålsvarsel.

– Vi har akkurat mottatt notatet fra advokatfirmaet Kluge. Nå skal vi gå igjennom dette med stor interesse. Saken skal behandles i fylkestinget i neste uke, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding.

Fylkeskommunen mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er ugyldig, og Vassvik har tidligere uttalt at hun mener fjorårets stortingsvedtak ikke ble fattet i tråd med Stortingets demokratiske standarder.

Sammenslåingen har i lang tid skapt stor uro, og et flertall av finnmarkingene som deltok i en folkeavstemning tidligere i år, sa nei. Finnmark fylkesting nektet i sommer å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen. Kommunaldepartementet har fastslått at dette vedtaket er lovstridig.

Kommunalminister Monica Mæland (H) ønsker fart på sammenslåingen og har kalt inn til møte i fellesnemnda før jul. Møtet skal holdes i Tromsø 17. desember med 19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark. Det er imidlertid foreløpig uklart om møtet blir beslutningsdyktig.

(NTB)