Forbereder seg: Terrorsiktede Anders Behring Breivik sammen med forsvarerne Vibeke Hein Bæra og Geir Lippestad under fengslingsmøtet i rettssal 828 i Oslo tinghus i februar. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Fiender og forbilder

Militante islamister og islamfiendtlige ideologer vil på hver sin måte bli brukt som sannhetsbevis for at Anders Behring Breivik har forstanden i behold.

Bevisoppgaven, eller «vitnelista», til Anders Behring Breivik skulle offentliggjøres i går, men ble utsatt til mandag. Advokat Geir Lippestad anslår at den vil inneholde mellom 30 og 40 vitner.

Breiviks forsvarere er nå, etter mye diskusjon, blitt enige om å hvilke navn som skal stå på lista. Blant annet ønsket forsvarerne å stevne Breiviks mor. Det ønsket ikke Breivik. Forsvarerne har heller ikke planer om å stevne AUF-leder Eskil Pedersen, ifølge Aftenposten.

Det gjenstår fortsatt arbeid med å kontakte alle vitnene for å vurdere og kvalitetssikre om de kan brukes i saken.

 

Et Europa i krig

Det som allerede er klart er at Breiviks forsvarere vil konsentrere seg om personer som deler Breiviks ekstreme og avvikende oppfatninger av hvordan verden ser ut - men som lever midt iblant oss uten at de anses for å være utilregnelige.

Personer som mulla Krekar, Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad og Peder Jensen, sistnevnte best mest kjent som bloggeren Fjordman. Alle mener de at vi lever i et Europa der muslimene allerede er i krig med vestlige verdier og levesett.

Fjordmans tekster handler blant annet om at Europa er okkupert av muslimer og står overfor en eksistensiell trussel. Hensikten med slike forsvarervitner er å bevise at Breiviks politiske tankeunivers deles av flere, og ikke trenger være et produkt av sinnssykdom. Som Breivik har forklart er Norge allerede under angrep fra fienden. For å «vekke» alle oss som ikke har forstått det, var det nødvendig å smelle av bomben i regjeringskvartalet og massakrere AUF-ungdommene på Utøya.

 

Kjemper om Psyken

Nylig gikk forskere fra Statistisk sentralbyrå ut med at halvparten av Oslos befolkning vil ha innvandrerbakgrunn i 2040. Hvis prognosene stemmer vil innvandrerbefolkningen vokse fra 12 til 24 prosent i 2040 i landet.

- Også dette kan være interessante vitner, sa advokat Geir Lippestad tidligere til Dagsavisen.

Breivik ønsker også å stevne psykiatrisk sakkyndige som mener at han er strafferettslig tilregnelig - og som kan underbygge at diagnosen de to første psykiaterne stilte er feil.

Forsvarerne vil også stevne psykiatrisk helsepersonell som har observert Breivik på Ila Fengsel, uten å ha funnet noe belegg for at han verken er psykotisk, trenger medisinsk behandling eller innleggelse på institusjon.

 

Breivik følger dekningen

Lippestad har tidligere vurdert å føre vitner som dokumenter hvordan beredskapen til det offisielle Norge sviktet da Breivik utførte sitt politiske terrorangrep 22. juli i fjor. Denne strategien virker det som han nå har forlatt.

Anders Behring Breivik leser alt som skrives om saken i avisene og tilpasser sin forklaring etter det som står der. Ikke minst når det gjelder det mediene har skrevet om at han skal være tilregnelig. Det tar han som et tegn på at journalistene og han selv er på linje.

nina.johnsrud@dagsavisen.no