Færre mottar bostøtte – SV mener ordningen er blitt dårligere

30.000 færre mottar offentlig bostøtte i år, sammenlignet med 2011. SV mener ordningen har blitt dårligere, mens Høyre vil evaluere ordningen.

Den statlige bostøtteordningen er ment å hjelpe mennesker med lave utgifter og høye boutgifter. Søndag skriver Dagbladet at rundt 30 000 færre mottar bostøtte fra det offentlige i 2020 sammenlignet med 2011.

I 2011 var det 155.410 som fikk bostøtte. I 2020 vil det være 121.782.

Les også: Ikke et hjem for deg

Leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, SVs Karin Andersen, er med på at bostøtten har økt litt mer i rene kroner, men fastholder at boutgiftene i samme periode har økt vesentlig mer.

– På denne tiden har gjennomsnittlig boutgift per måned økt med 1.733 kroner og inntekten gått ned med 487 kroner, mens bostøtten kun har økt med gjennomsnittlig 586 kroner. For en gjennomsnitts bostøttemottaker er summen 1.634 kroner i minus, sier Andersen.

– Bostøtten har blitt mye dårligere under denne regjeringen, selv om den later som det motsatte, fortsetter hun.

Les også: Årevis med krangling om husleia i Oslo: Slik blir nye «gjengs leie» (+) 

Kommunalminister Nikolai Astrup (H), mener derimot at regjeringen både har styrket og forbedret bostøtten de siste årene, og at det siden 2013 har blitt gitt ut mer enn 22 milliarder kroner.

– Og neste år styrker vi ordningen ytterligere med mer enn 80 millioner kroner, sier Astrup.

– Vi har økt taket for hvor store boutgifter man kan få dekket, og tilpasset bostøtten bedre til søkernes reelle økonomiske situasjon, sier statsråden.

Les også: Barnetrygden økes – SV mener pengene forsvinner for de aller fattigste familiene (+) 

At 30.000 færre mottar bostøtte nå enn i 2011 forklarer Astrup med at færre har trengt, og søkt om, bostøtte. Han sier en ekspertgruppe nå skal gjennomgå hele ordningen og foreslå forbedringer.