Færre lovbrudd ble oppklart

I alt 287.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i fjor, en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Nedgangen har resultert i færre siktede personer.

På landsbasis ble det oppklart 2.080 færre eiendomstyverier og 2.250 færre rusmiddellovbrudd, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2018 er imidlertid marginal sammenlignet med nedgangen i 2017, som var på hele 9,6 prosent.

Tallet på oppklarte saker gikk ned i til sammen sju distrikter, der Øst sto for den største nedgangen med 5 prosent. Oslo var distriktet med størst oppgang, med en økning på 5 prosent eller 3.070 oppklarte saker.

I kategoriene seksuallovbrudd og vold og mishandling ble det i 2018 oppklart flere saker, henholdsvis 830 og 1.720.