Færre får kontantstøtte

Ved utgangen av mars 2018 var det 16.700 personer som mottok kontantstøtte. Det er en reduksjon på 16 prosent sammenlignet med mars 2016. I Oslo mottar 2.409 barn kontantstøtte, ned fra 3.266 i 2016.

 

På landsbasis er nedgangen på 16 prosent, mens det i hovedstaden er 26 prosent færre som mottar kontanststøtte.

Det er de østlige bydelene, Alna (46.2 prosent av alle barn), Stovner (51,2 prosent) Grorud (41,9 prosent), Bjerke (41,2 prosent), Søndre Nordstrand (43,5 prosent)  hvor flest får kontantstøtte.

I Bydel Nordre Aker er det kun 16,3 prosent av barna i bydelen som mottar kontantstøtte. Se fullstendig oversikt over bydelene i bunnen av saken.

Se hele oversikten på Nav: Etterlyser kontantstøtte-statistikken

– En av årsakene til nedgangen er at det er født færre barn de siste årene, men innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt større effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I en artikkel i Dagsavisen 25. april gikk byråd for eldre helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), var frustrert over at regjeringen ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte i Oslo.

Ny statsistikk

Nå svarer Nav, og presenterer fersk statistikk.

–  På grunn av at saksbehandlingen av kontantstøttesaker ble spesialisert i 2017, medførte det at saksbehandlingstid i en periode var lengre enn normalt. Ettersom kontantstøtte er en ytelse som gis i maksimum 11 måneder var tallgrunnlaget for dårlig til å kunne produsere statistikk med god kvalitet. NAV har derfor ikke publisert statistikk for kontantstøtte i 2017, forklarer Nav.

Fra 1. juli 2017 ble det innført krav om at nye mottakere av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år. Det ble samtidig innført krav om at begge foreldre må ha vært medlem i folketrygden i fem år når begge bor sammen med barnet, skriver Nav i en pressemelding.

Statistikken viser at nedgangen i andelen mottakere har vært liten blant de som hadde fått innvilget kontantstøtte før 1. juli 2017 og betydelig høyere for de som fikk innvilget kontantstøtte etter nytt regelverk.

Nesten alle kontantstøttemottakere (99 prosent) mottar full sats.

Store geografiske forskjeller

Andelen barn med foreldre som mottok kontantstøtte i mars 2018, er 31 prosent. For to år siden var andelen 36,5 prosent. Alle fylkene har hatt nedgang.

Det er store geografiske forskjeller mellom fylkene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flest fra Polen

Ved utgangen av mars 2018 var det i alt 912 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. Til sammenligning var det 1.234 mottakere i mars 2016. Det er en reduksjon på om lag 26 prosent.

Per mars 2018 var det flest mottakere fra Polen (60,9 prosent). Andelen er redusert med nesten 10 prosentpoeng fra mars 2016. Nest flest mottakere er fra Litauen (17,1 prosent). Her har andelen økt med nesten åtte prosentpoeng.

Prosentvis andel barn per bydel med kontantstøtte i mars 2016

- Viser at politikken virker

Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl er meget godt fornøyd med tallene

- Tallene viser at byrådets politikk virker. Vi bygger 3000 barnehageplasser samtidig som vi bruker midler på å aktivt rekruttere barn til barnehage i områder med lav dekning. Parallelt med at bruken av kontantstøtte har gått ned, så har altså barnehagedekningen økt fra 86 prosent i 2015 til 88,2 prosent i 2017, sier hun.   

Hun understreker at dette likevel ikke er nok, og understreker at kontantstøtten fortsatt er en hindring for inkludering i Oslo.

- Den beste måten å inkludere folk på er arbeid.I bydelene Stovner og Søndre Nordstrand er sysselsettingsandelen nede på 50-tallet. Kun annenhver kvinne i Stovner er i arbeid. Dette er de samme bydelene der andelen som bruker kontantstøtte fremdeles er høyest, med rundt 50 prosent. Regjeringen må slutte å late som dette ikke har noe med kontantstøtten å gjøre. Dette byrådet ønsker derfor å avvikle kontantstøtten i Oslo. I fravær av handling fra regjeringen må vi imidlertid stole på vår egen politikk. Den virker i hvert fall, sier hun

Frogner    30,1
St. Hanshaugen    32,9
Sagene    27,2
Grünerløkka    37,3
Gamle Oslo    44,5
Nordstrand    29,0
Søndre Nordstrand    55,4
Østensjø    37,9
Alna    60,5
Stovner    68,1
Grorud    57,0
Bjerke    47,5
Nordre Aker    24,7
Vestre Aker    24,2
Ullern    23,1