Vi blir stadig flere nordmenn. Dette skyldes både nyfødte og at flere får innvandrere får norsk statsborgerskap.

Fem millioner nordmenn

Vi blir stadig flere nordmenn, og det med rekordfart. Om en drøy måned vil vi være fem millioner mennesker her i landet på grunn av rekordhøy vekst i folketallet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det mange som har henvendt seg til Statistisk sentralbyrå (SSB) og lurt på tidspunktet for når femmillionersmerket passeres. Ifølge statistikerne er det umulig å si akkurat når det skjer, ettersom det avhenger av fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring.
SSB understreker at de heller ikke har mulighet til å peke ut akkurat hvem som blir den offisielle innbygger nummer 5.000.000, verken i forkant eller etterkant.
Dette er fordi innbygger nummer 5.000.000 enten kan være en nyfødt eller en innvandrer. For sistnevnte kategori blir det ikke gitt noe eksakt tidspunkt for når de er innbyggere av Norge.
Vokser fort
Tidligere beregninger har antydet at en passering mest sannsynlig ville skje i løpet av mars eller april 2012. Fordi befolkningsveksten for tiden er rekordhøy, er tidspunktet nå nærmere tidfestet, med 85 prosent sikkerhet, til 19. mars
– Det er vanskelig å forutsi en nøyaktig dato for dette på forhånd. Usikkerheten er særlig stor når det gjelder innvandringen framover, samtidig som dette er den enkeltfaktoren som for tiden har klart størst betydning for befolkningsveksten. To tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene skyldes innvandring, mens en tredel skyldes fødselsoverskudd, heter det i SSBs uttalelse om beregningen.
Allerede passert
Selv om datoen nå er satt, er det i realiteten allerede mer enn fem millioner som bor i Norge. Beregningen inkluderer nemlig ikke alle som oppholder seg her mer eller mindre permanent, for eksempel personer på arbeidsopphold under seks måneder, asylsøkere og personer som er her ulovlig. På den annen side er det en del personer som står oppført i folkeregisteret, men som har utvandret uten at dette er blitt registrert.